امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

قیمت ورق اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 2 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2st37عرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم105000
2.5stw22عرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم108000