امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
کارشناس فروش : 35020-031

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم99000