امروز : دوشنبه 13 مرداد 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت قوطی پروفیل : 400 تا 900 تومان کاهش

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سمنان : 450 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان : 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 250 تومان کاهش

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : 12 مرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم180000