امروز : جمعه 4 تیر 1400

قیمت شمش فولادی:  

اکثر کارخانه ها ثابت و برخی 50 تومان

کاهش

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : 23 خرداد 1400

چاپ

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم306000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم306000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم306000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم306000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم306000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم306000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم306000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم306000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم306000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم306000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم306000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم293000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم293000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم293000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم293000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم293000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم293000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم293000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم293000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم293000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم293000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم293000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم293000
قوطی 80 * 403634کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 503641کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 403639کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 90 * 903651کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 1003656کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرمتماس بگیرید