آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5sp150 * 15012اصفهانکیلوگرم37300
5sp120 * 12012اصفهانکیلوگرم37000
5sp125 * 1256اصفهانکیلوگرم37000
5sp125 * 1256یزدکیلوگرم36900
5sp100 * 1006یزدکیلوگرم36900
5sp150 * 1506یزدکیلوگرم37100
5sp150 * 15012قزوینکیلوگرم37400
5sp150 * 1506ساوهکیلوگرم37300
5sp125 * 1256سمنانکیلوگرم36900
5sp125 * 1256قمکیلوگرم37100