قیمت سیم خاردار خطی
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
رولتهرانکیلوگرم75000

قیمت سیم خاردار حلقوی
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1300000
90تهرانحلقه1500000

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1400000
90تهرانحلقه1600000