جدول اشتال ناودانی

ناودانی از مهم ترین و پرمصرف ترین مقاطع فولادی در صنعت ساختمان سازی محسوب می شود. این مقطع فولادی از محبوبیت زیادی برخوردار است. انواع مختلف ناودانی، با توجه به نوع و کاربردی که دارند، در اندازه های مختلف ساخته می شوند. به خاطر داشته باشید ابعاد ناودانی در تعیین وزن و قیمت این محصول نقش کلیدی و مهمی دارد. ناودانی از لحاظ ظاهری شبیه حرفانگلیسی می باشد. سطح مقطع ناودانی از یک جان به صورت افقی و دو بال به صورت عمودی تشکیل شده است، توجه داشته باشید که زاویه‌ های داخلی مقطع پروفیل ناودانی حالت گردی دارند.

ناودانی که در دسته پروفیل های باز قرار دارد و به سه روش زیر تولید می شود:

  • روش پرسی
  • روش فابریک نورد سرد
  • روش فابریک نورد گرم

بنابراین، در هنگام خرید ناودانی باید بدانید که به چه نوع ناودانی نیاز دارید. علاوه بر روش های تولید، ناودانی ها از نظر ظاهر در دو شکل ناودانی مشبک و ساده در بازار موجود می باشند.

آیا قصد خرید ناودانی دارید؟

ناودانی کاربردهای وسیعی در صنعت ساخت و ساز دارد به همین جهت، اگر قصد خرید ناودانی دارید، تخمین وزن و قیمت ناودانی از اهمیت زیادی برخوردار است. شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت ناودانی به سایت آهن ملل مراجعه نمایید .

کاربرد جدول اشتال ناودانی

برخی از خریداران محترم بر این باورند که به دلیل این که ناودانی یک کالای تخصصی است، رسیدن به وزن آن دشوار می باشد. بر همین اساس، شما در صورت خرید تنها به صحبت های کارشناسان فروش حوزه آهن آلات اطمینان می کنید. این در صورتی است که شما می توانید با استفاده از فرمول محاسبه وزن ناودانی و یا با استفاده از جدول وزن ناودانی و جدول اشتال ناودانی زیر در کم ترین زمان ممکن و با اطمینان کامل از استاندارد بودن وزن انواع ناودانی اطمینان حاصل نمایید.

فرمول محاسبه وزن ناودانی

محاسبه وزن ناودانی به صورت تقریبی به صورت زیر است:

وزن ناودانی = طول ناودانی * وزن مخصوص ناودانی (از جدول اشتال)

مجموعه آهن به منظور رفاه حال خریداران ناودانی جدول اشتال ناودانی UPE و جدول اشتال ناودانی UPN و جدول علائم اختصاری مربوط به هر کدام را به صورت کامل تهیه نموده است. امید به این که قبل از خرید ناودانی از ویژگی ها و نحوه تعیین وزن و تخمین قیمت ناودانی اطمینان حاصل نمایید.

راهنمای جدول اشتال ناودانی UPE

h = ارتفاع جان ناودانی b = پهنای باله ناودانی
s = ضخامت جان t = ضخامت باله
R = شعاع انحناء داخلی اتصال جان به باله h1 = ارتفاع داخل دهانه ناودانی
d = ارتفاع داخلی دهانه منهای شعاع انحنای داخلی Ø = شعاع کمانش
emin = حداقل فاصله از محور emax = حداکثر فاصله از محور
A = مساحت مقطع G = وزن مخصوص ۱ متر
AL = محیط طول AG = مساحت کلی
راهنمای علائم اختصاری جدول اشتال ناودانی UPE

جدول اشتال ناودانی UPE

UPE h
mm
b
mm
s
mm
t
mm
R
mm
h1
mm
d
mm
Ø emin
mm
emax
mm
A
cm2
G
kg/m
AL
m2/m
AG
m2/m
۸۰ ۸۰ ۵۰ ۴.۰ ۷.۰ ۱۰ ۶۶ ۴۶ ۱۰.۱ ۷.۹۰ ۰.۳۴۳ ۴۳.۴۵
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۵ ۴.۵ ۷.۵ ۱۰ ۸۵ ۶۵ M12 ۳۵ ۳۶ ۱۲.۵ ۹.۸۲ ۰.۴۰۲ ۴۱.۰۰
۱۲۰ ۱۲۰ ۶۰ ۵.۰ ۸.۰ ۱۲ ۱۰۴ ۸۰ M12 ۳۵ ۴۱ ۱۵.۴ ۱۲.۱ ۰.۴۶۰ ۳۷.۹۸
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۵ ۵.۰ ۹.۰ ۱۲ ۱۲۲ ۹۸ M16 ۳۵ ۳۸ ۱۸.۴ ۱۴.۵ ۰.۵۲۰ ۳۵.۹۵
۱۶۰ ۱۶۰ ۷۰ ۵.۵ ۹.۵ ۱۲ ۱۴۱ ۱۱۷ M16 ۳۶ ۴۳ ۲۱.۷ ۱۷.۰ ۰.۵۷۹ ۳۴.۰۱
۱۸۰ ۱۸۰ ۷۵ ۵.۵ ۱۰.۵ ۱۲ ۱۵۹ ۱۳۵ M16 ۳۶ ۴۸ ۲۵.۱ ۱۹.۷ ۰.۶۳۹ ۳۲.۴۰
۲۰۰ ۲۰۰ ۸۰ ۶.۰ ۱۱.۰ ۱۳ ۱۷۸ ۱۵۲ M20 ۴۶ ۴۷ ۲۹.۰ ۲۲.۸ ۰.۶۹۷ ۳۰.۶۰
۲۲۰ ۲۲۰ ۸۵ ۶.۵ ۱۲.۰ ۱۳ ۱۹۶ ۱۷۰ M22 ۴۷ ۴۹ ۳۳.۹ ۲۶.۶ ۰.۷۵۶ ۲۸.۴۳
۲۴۰ ۲۴۰ ۹۰ ۷.۰ ۱۲.۵ ۱۵ ۲۱۵ ۱۸۵ M24 ۴۷ ۵۱ ۳۸.۵ ۳۰.۲ ۰.۸۱۳ ۲۶.۸۹
۲۷۰ ۲۷۰ ۹۵ ۷.۵ ۱۳.۵ ۱۵ ۲۴۳ ۲۱۳ M27 ۴۸ ۵۰ ۴۴.۸ ۳۵.۲ ۰.۸۹۲ ۲۵.۳۴
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۹.۵ ۱۵.۰ ۱۵ ۲۷۰ ۲۴۰ M27 ۵۰ ۵۵ ۵۶.۶ ۴۴.۴ ۰.۹۶۸ ۲۱.۷۸
۳۳۰ ۳۳۰ ۱۰۵ ۱۱.۰ ۱۶.۰ ۱۸ ۲۹۸ ۲۶۲ M27 ۵۴ ۶۰ ۶۷.۸ ۵۳.۲ ۱.۰۴۳ ۱۹.۶۰
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۱۰ ۱۲.۰ ۱۷.۰ ۱۸ ۳۲۶ ۲۹۰ M27 ۵۵ ۶۵ ۷۷.۹ ۶۱.۲ ۱.۱۲۱ ۱۸.۳۲
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۵ ۱۳.۵ ۱۸.۰ ۱۸ ۳۶۴ ۳۲۸ M27 ۵۷ ۷۰ ۹۱.۹ ۷۲.۲ ۱.۲۱۸ ۱۶.۸۷

راهنمای جدول اشتال ناودانی UPN

h = ارتفاع جان ناودانی b = پهنای باله ناودانی
s = ضخامت جان e = فاصله محور ثقل
R2 = شعاع لبه داخلی باله t=R1 = شعاع انحناء داخلی اتصال جان به باله
d = ارتفاع داخلی دهانه منهای شعاع انحنای داخلی Ø = شعاع کمانش
emin = حداقل فاصله از محور emax = حداکثر فاصله از محور
A = مساحت مقطع G = وزن مخصوص ۱ متر
AL = محیط طول AG = مساحت کلی
راهنمای علائم اختصاری جدول اشتال ناودانی UPN
UPN G
kg/m
B
mm
H
mm
S
mm
t=R1
mm
R2
mm
E
mm
A
cm2
d
mm
Ø emin
mm
emax
mm
AL
m2/m
AG
m2/t
۲۰ ۲.۸۶ ۲۰ ۴۰ ۵.۰ ۵.۵ ۲.۵ ۳.۷
۳۰ ۴.۲۷ ۳۳ ۳۰ ۵.۰ ۷.۰ ۳.۵ ۵.۴
۴۰ ۴.۸۷ ۳۵ ۴۰ ۵.۰ ۳.۵ ۷.۰ ۶.۲
۵۰ ۵.۵۹ ۳۸ ۵۰ ۵.۰ ۷.۰ ۳.۵ ۱۳.۷ ۷.۱۲ ۲۱ ۰.۲۳۲ ۴۲.۲۲
۶۵ ۷.۰۹ ۴۲ ۶۵ ۵.۵ ۷.۵ ۴.۰ ۱۴.۲ ۹.۰۳ ۳۴ ۰.۲۷۳ ۳۹.۵۷
۸۰ ۸.۶۴ ۴۵ ۸۰ ۶.۰ ۸.۰ ۴.۰ ۱۴.۵ ۱۱.۰۰ ۴۷ ۰.۳۱۲ ۳۷.۱۰
۱۰۰ ۱۰.۶ ۵۰ ۱۰۰ ۶.۰ ۸.۵ ۴.۵ ۱۵.۵ ۱۳.۵۰ ۶۴ ۰.۳۷۲ ۳۵.۱۰
۱۲۰ ۱۳.۴ ۵۵ ۱۲۰ ۷.۰ ۹.۰ ۴.۵ ۱۶ ۱۷.۰۰ ۸۲ ۰.۴۳۴ ۳۲.۵۲
۱۴۰ ۱۶.۰ ۶۰ ۱۴۰ ۷.۰ ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۷.۵ ۲۰.۴۰ ۹۸ M12 ۳۳ ۳۷ ۰.۴۸۹ ۳۰.۵۴
۱۶۰ ۱۸.۸ ۶۵ ۱۶۰ ۷.۵ ۱۰.۵ ۵.۵ ۱۸.۴ ۲۴.۰۰ ۱۱۵ M12 ۳۴ ۴۲ ۰.۵۴۶ ۲۸.۹۸
۱۸۰ ۲۲.۰ ۷۰ ۱۸۰ ۸.۰ ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۹.۲ ۲۸.۰۰ ۱۳۳ M16 ۳۸ ۴۱ ۰.۶۱۱ ۲۷.۸۰
۲۰۰ ۲۵.۳ ۷۵ ۲۰۰ ۸.۵ ۱۱.۵ ۶.۰ ۲۰.۱ ۳۲.۲۰ ۱۵۱ M16 ۳۹ ۴۶ ۰.۶۶۱ ۲۶.۱۵
۲۲۰ ۲۹.۴ ۸۰ ۲۲۰ ۹.۰ ۱۲.۵ ۶.۵ ۲۱.۴ ۳۷.۴۰ ۱۶۷ M16 ۴۰ ۵۱ ۰.۷۱۸ ۲۴.۴۶
۲۴۰ ۳۳.۲ ۸۵ ۲۴۰ ۹.۵ ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۲.۳ ۴۲.۳۰ ۱۸۴ M20 ۴۶ ۵۰ ۰.۷۷۵ ۲۳.۳۴
۲۶۰ ۳۷.۹ ۹۰ ۲۶۰ ۱۰.۰ ۱۴.۰ ۷.۰ ۲۳.۶ ۴۸.۳۰ ۲۰۰ M22 ۵۰ ۵۲ ۰.۸۳۴ ۲۲.۰۰
۲۸۰ ۴۱.۸ ۹۵ ۲۸۰ ۱۰.۰ ۱۵.۰ ۷.۵ ۲۵.۳ ۵۳.۳۰ ۲۱۶ M22 ۵۲ ۵۷ ۰.۸۹۰ ۲۱.۲۷
۳۰۰ ۴۶.۲ ۱۰۰ ۳۰۰ ۱۰.۰ ۱۶.۰ ۸.۰ ۲۷.۰ ۵۸.۸۰ ۲۳۲ M24 ۵۵ ۵۹ ۰.۹۵۰ ۲۰.۵۸
۳۲۰ ۵۹.۵ ۱۰۰ ۳۲۰ ۱۴.۰ ۱۷.۵ ۸.۸ ۷۵.۸۰ ۲۴۶ M22 ۵۸ ۶۲ ۰.۹۸۲ ۱۶.۵۰
۳۵۰ ۶۰.۶ ۱۰۰ ۳۵۰ ۱۴.۰ ۱۶.۰ ۸.۰ ۷۷.۳۰ ۲۸۲ M22 ۵۶ ۶۲ ۱.۰۵ ۱۷.۲۵
۳۸۰ ۶۳.۱ ۱۰۲ ۳۸۰ ۱۳.۵ ۱۶.۰ ۸.۰ ۸۰.۴۰ ۳۱۳ M24 ۵۹ ۶۰ ۱.۱۱ ۱۷.۵۹
۴۰۰ ۷۱.۸ ۱۱۰ ۴۰۰ ۱۴.۰ ۱۸.۰ ۹.۰ ۹۱.۵۰ ۳۲۴ M27 ۶۱ ۶۲ ۱.۱۸ ۱۶.۴۶
قیمت ناودانی

سوالات متداول


وزن ناودانی = طول ناودانی * وزن مخصوص ناودانی (از جدول اشتال)


از جدول اشتال ناودانی برای محاسبه وزن ناودانی استفاده می شود.


۱.روش پرسی ۲.روش فابریک نورد سرد ۳.روش فابریک نورد گرم