جدول اشتال تیرآهن

امروزه تیرهای فولادی، جایگزین استفاده از تیرهای چوبی شده اند. تیرها بسته به کاربرد مورد نظر می توانند از نظر طول، عرض و همچنین شکل متفاوت باشند و اسکلت یک ساختمان را تشکیل دهند. استفاده از‌ تیرهای فلزی به‌ جای تیرهای چوبی، ساختمان ‌ها را پایدارتر، ماندگارتر و قادر به ساختن سازه های بلندمرتبه کرده است.

تیرآهن طبق استانداردهای مختلفی از جمله استاندارد INP،IPE ،IPB و تیرآهن های لانه زنبوری تولید می شوند که هرکدام از آن ها اشکال و کاربردهای مختلفی دارند.

آیا قصد خرید تیرآهن دارید؟

تیرآهن های تولیدی کارخانه های مختلف دارای ویژگی های متفاوتی است که بسته به کیفیت و استانداردهای تولیدی آن دارای قیمت تیرآهن متفاوتی می باشند. از این رو آهن ملل با فراهم سازی سامانه ای یکپارچه، توانسته آخرین قیمت تیرآهن را برای شما عزیزان فراهم کند.

تفاوت تیرهای I و H شکل

تیرآهن I شکل، نوعی تیر با سطح مقطع شبیه به کاراکتر “I” انگلیسی می باشد. سطح داخلی بال های بالایی و پایینی تیرهای I دارای شیب معمولا ۱:۶هستند که باعث نازک شدن بال ها در خارج و ضخیم شدن آن در داخل می شود.

تیرهایی به شکل H، به طور گسترده در ساختمان های سازه فولادی امروزی استفاده می شوند و در مقایسه با تیرهای I شکل تفاوت های زیادی دارد. سطح مقطع H شکل این نوع تیر، علت نامگذاری هاش بر این نوع از تیرها می باشد.

اولین تفاوت آن در شکل بال تیر می باشد. تیرآهن های هاش بال هایی بدون شیب دارند و سطوح بالا و پایین موازی هستند. این ویژگی باعث می شود که جوشکاری تیرهای هاش ساده تر از تیرآهن I شکل باشد.

تیرآهن های هاش دارای خواص مکانیکی خوبی به ازای هر واحد وزن دارند که می توان در مصرف تیر و زمان ساخت بسیار صرفه جویی شود.

سطح مقطع تیر I دارای تحمل فشار مستقیم بهتر و مقاوم در برابر کشش است. با این حال، به علت داشتن سطح مقطع باریک، برخلاف تیر هاش مقاومت خوبی در برابر چرخش ندارند.

کاربرد جدول اشتال تیرآهن

در جدول اشتال تیرآهن IPE، در ستون اول، نمره این نوع تیرآهن را نشان می دهد. مثلا تیرآهن IPE با علامت اختصاری ۱۲۰، در ستون G وزن یک متر از آن را ارائه می هد. هر متر تیرآهن IPE به وزن ۱۰.۴ کیلوگرم می باشد.

مهندسان ساختمانی برای استفاده از تیرآهن نیاز به محاسباتی دارند که استفاده از جدول اشتال تیرآهن را می طلبد. توسط تیم محتوای آهن ملل جدول اشتال برای انواع تیرآهن و در سایزهای متفاوت در زیر آورده شده است. همچنین جدول وزنی تیرآهن در لینک زیر قابل مشاهده است.

از جدول اشتال تیرآهن چه می دانید؟

به دلیل کاربردهای اساسی این مقطع فولادی در صنعت و ساختمان سازی، برای مهندسان و طراحان سازه، وزن تیرآهن اهمیت ویژه ای دارد.شما می توانید با مراجعه به لینک قبل، در مورد جدول وزنی تیرآهن اطلاعات کاملی به دست آورید.

علامت اختصاری جداول اشتال تیرآهن

هر کدام از علائم احتصاری جداول اشتال در جدول زیر آمده است:

h = ارتفاع جان تیرآهن b = عرض بال
s = ضخامت جان r = شعاع انحناء داخل جان به بال
c = ضخامت بال + انحناء داخلی h-2c = ارتفاع جان – ضخامت دوبال
A = محیط سطح مقطع G = وزن یک متر
 Jx= ممان اینرسی محور x Wx = مدول مقطع محور x
Ix = شعاع چرخش در محور x (ژیراسیون) JY = ممان اینرسی محور y
WY = مدول مقطع محور y IY = شعاع چرخش محور y (ژیراسیون)
A۱ = مساحت سطح مقطع RT = شعاع تنش
علامت اختصاری جداول اشتال تیرآهن

جدول اشتال تیرآهن IPE

جدول اشتال تیرآهن IPB

IPB h
mm
b
mm
s=r?
mm
t
mm
r?
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
J?
cm?
w?
cm3
i?
cm
JY
cm4
wv
cm3
iv
cm
rT
mm
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۵۶ ۲۶ ۲۰.۴ ۴۵۰ ۸۹.۹ ۴.۱۶ ۱۶۷ ۳۳.۵ ۲.۵۳ ۲۷.۸
۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۶.۵ ۱۱ ۱۲ ۲۳ ۷۴ ۳۴ ۲۶.۷ ۸۶۴ ۱۴۴ ۵.۰۴ ۳۱۸ ۵۲.۹ ۳.۰۶ ۳۳.۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۷ ۱۲ ۱۲ ۲۴ ۹۲ ۴۳ ۳۳.۷ ۱۵۱۰ ۲۱۶ ۵.۹۳ ۵۵۰ ۷۸.۵ ۳.۵۸ ۳۸.۹
۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۸ ۱۳ ۱۵ ۲۸ ۱۰۴ ۵۴.۳ ۴۲.۶ ۲۴۹۰ ۳۱۱ ۶.۷۸ ۸۸۹ ۱۱۱ ۴.۰۵ ۴۴.۴
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۸.۵ ۱۴ ۱۵ ۲۹ ۱۲۲ ۶۵.۳ ۵۱.۲ ۳۸۳۰ ۴۲۶ ۷.۶۶ ۱۳۶۰ ۱۵۱ ۴.۵۷ ۴۹.۹
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۹ ۱۵ ۱۸ ۳۳ ۱۳۴ ۷۸.۱ ۶۱.۳ ۵۷۰۰ ۵۷۰ ۸.۵۴ ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۵.۰۷ ۵۵.۵
۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۹.۵ ۱۶ ۱۸ ۳۴ ۱۵۲ ۹۱ ۷۱.۵ ۸۰۹۰ ۷۳۶ ۹.۴۳ ۲۸۴۰ ۲۵۸ ۵.۵۹ ۶۱
۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰ ۱۷ ۲۱ ۳۸ ۱۶۴ ۱۰۶ ۸۳.۲ ۱۱۲۶۰ ۹۳۸ ۱۰.۳ ۳۹۲۰ ۳۲۷ ۶.۰۸ ۶۶.۶
۲۶۰ ۲۶۰ ۲۶۰ ۱۰ ۱۷.۵ ۲۴ ۴۱.۵ ۱۷۷ ۱۱۸ ۹۳ ۱۴۹۲۰ ۱۱۵۰ ۱۱.۲ ۵۱۳۰ ۳۹۵ ۶.۵۸ ۷۲.۲
۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۱۰.۵ ۱۸ ۲۴ ۴۲ ۱۹۶ ۱۳۱ ۱۰۳ ۱۹۲۷۰ ۱۳۸۰ ۱۲.۱ ۶۵۹۰ ۴۷۱ ۷.۰۹ ۷۷.۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۶ ۲۰۸ ۱۴۹ ۱۱۷ ۲۵۱۷۰ ۱۶۸۰ ۱۳ ۸۵۶۰ ۵۷۱ ۷.۵۸ ۸۳.۲
۳۲۰ ۳۲۰ ۳۰۰ ۱۱.۵ ۲۰.۵ ۲۷ ۴۷.۵ ۲۲۵ ۱۶۱ ۱۲۷ ۳۰۸۲۰ ۱۹۳۰ ۱۳.۸ ۹۲۴۰ ۶۱۶ ۷.۵۷ ۸۳.۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۳۰۰ ۱۲ ۲۱.۵ ۲۷ ۴۸.۵ ۲۴۳ ۱۷۱ ۱۳۴ ۳۶۶۶۰ ۲۱۶۰ ۱۴.۶ ۹۶۹۰ ۶۴۶ ۷.۵۳ ۸۲.۹
۳۶۰ ۳۶۰ ۳۰۰ ۱۲.۵ ۲۲.۵ ۲۷ ۴۹.۵ ۲۶۱ ۱۸۱ ۱۴۲ ۴۳۱۹۰ ۲۴۰۰ ۱۵.۵ ۱۰۱۴۰ ۶۷۶ ۷.۴۹ ۸۲.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۳.۵ ۲۴ ۲۷ ۵۱ ۲۹۸ ۱۹۸ ۱۵۵ ۵۷۶۸۰ ۲۸۸۰ ۱۷.۱ ۱۰۸۲۰ ۷۲۱ ۷.۴ ۸۲.۳
۴۵۰ ۴۵۰ ۳۰۰ ۱۴ ۲۶ ۲۷ ۵۳ ۳۴۴ ۲۱۸ ۱۷۱ ۷۹۸۹۰ ۳۵۵۰ ۱۹.۱ ۱۱۷۲۰ ۷۸۱ ۷.۳۳ ۸۱.۹
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۱۴.۵ ۲۸ ۲۷ ۵۵ ۳۹۰ ۲۳۹ ۱۸۷ ۱۰۷۲۰۰ ۴۲۹۰ ۲۱.۲ ۱۲۶۲۰ ۸۴۲ ۷.۲۷ ۸۱.۶
۵۵۰ ۵۵۰ ۳۰۰ ۱۵ ۲۹ ۲۷ ۵۶ ۴۳۸ ۲۵۴ ۱۹۹ ۱۳۶۷۰۰ ۴۹۷۰ ۲۳.۲ ۱۳۰۸۰ ۸۷۲ ۷.۱۷ ۸۱.۱
۶۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰ ۱۵.۵ ۳۰ ۲۷ ۵۷ ۴۸۶ ۲۷۰ ۲۱۲ ۱۷۱۰۰۰ ۵۷۰۰ ۲۵.۲ ۱۳۵۳۰ ۹۰۲ ۷.۰۸ ۸۰.۷
۶۵۰ ۶۵۰ ۳۰۰ ۱۶ ۳۱ ۲۷ ۵۸ ۵۳۴ ۲۸۶ ۲۲۵ ۲۱۰۶۰۰ ۶۴۸۰ ۲۷.۱ ۱۳۹۸۰ ۹۳۲ ۶.۹۹ ۸۰.۲
۷۰۰ ۷۰۰ ۳۰۰ ۱۷ ۳۲ ۲۷ ۵۹ ۵۸۲ ۳۰۶ ۲۴۱ ۲۵۶۹۰۰ ۷۳۴۰ ۲۹ ۱۴۴۴۰ ۹۶۳ ۶.۸۷ ۷۹.۶
۸۰۰ ۸۰۰ ۳۰۰ ۱۷.۵ ۳۳ ۳۰ ۶۳ ۶۷۴ ۳۳۴ ۲۶۲ ۳۵۹۱۰۰ ۸۹۸۰ ۳۲.۸ ۱۴۹۰۰ ۹۹۴ ۶.۶۸ ۷۸.۷
۹۰۰ ۹۰۰ ۳۰۰ ۱۸.۵ ۳۵ ۳۰ ۶۵ ۷۷۰ ۳۷۱ ۲۹۱ ۴۹۴۱۰۰ ۱۰۹۸۰ ۳۶.۵ ۱۵۸۲۰ ۱۰۵۰ ۶.۵۳ ۷۷.۹
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰ ۱۹ ۳۶ ۳۰ ۶۶ ۸۶۸ ۴۰۰ ۳۱۴ ۶۴۴۷۰۰ ۱۲۸۹۰ ۴۰.۱ ۱۶۲۸۰ ۱۰۹۰ ۶.۳۸ ۷۷

جدول اشتال تیرآهن INP

INP h
mm
b
mm
s=r?
mm
t
mm
r?
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
J?
cm?
w?
cm3
i?
cm
JY
cm4
wv
cm3
iv
cm
a1
mm
rT
mm
۸۰ ۸۰ ۴۲ ۳.۹ ۵.۹ ۲.۳ ۱۰.۵ ۵۹ ۷.۵۷ ۵.۹۴ ۷۷.۸ ۱۹.۵ ۳.۲ ۶.۲۹ ۳ ۰.۹۱ ۶۲ ۱۱.۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۴.۵ ۶.۸ ۲.۷ ۱۲.۵ ۷۵ ۱۰.۶ ۸.۳۴ ۱۷۱ ۳۴.۲ ۴.۰۱ ۱۲.۲ ۴.۸۸ ۱.۰۷ ۷۸ ۱۳.۳
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۸ ۵.۱ ۷.۷ ۳.۱ ۱۴ ۹۲ ۱۴.۲ ۱۱.۱ ۳۲۸ ۵۴.۷ ۴.۸۱ ۲۱.۵ ۷.۴۱ ۱.۲۳ ۹۴ ۱۵.۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۶ ۵.۷ ۸.۶ ۳.۴ ۱۵.۵ ۱۰۹ ۱۸.۲ ۱۴.۳ ۵۷۳ ۸۱.۹ ۵.۶۱ ۳۵.۲ ۱۰.۷ ۱.۴ ۱۰۸ ۱۷.۴
۱۶۰ ۱۶۰ ۷۴ ۶.۳ ۹.۵ ۳.۸ ۱۷.۵ ۱۲۵ ۲۲.۸ ۱۷.۹ ۹۳۵ ۱۱۷ ۶.۴ ۵۴.۷ ۱۴.۸ ۱.۵۵ ۱۲۴ ۱۹.۵
۱۸۰ ۱۸۰ ۸۲ ۶.۹ ۱۰.۴ ۴.۱ ۱۹ ۱۴۲ ۲۷.۹ ۲۱.۹ ۱۴۵۰ ۱۶۱ ۷.۲ ۸۱.۳ ۱۹.۸ ۱.۷۱ ۱۴۰ ۲۱.۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۷.۵ ۱۱.۳ ۴.۵ ۲۰.۵ ۱۵۹ ۳۳.۴ ۲۶.۲ ۲۱۴۰ ۲۱۴ ۸ ۱۱۷ ۲۶ ۱.۸۷ ۱۵۶ ۲۳.۶
۲۲۰ ۲۲۰ ۹۸ ۸.۱ ۱۲.۲ ۴.۹ ۲۲ ۱۷۶ ۳۹.۵ ۳۱.۱ ۳۰۶۰ ۲۷۸ ۸.۸ ۱۶۲ ۳۳.۱ ۲.۰۲ ۱۷۲ ۲۵.۷
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰۶ ۸.۷ ۱۳.۱ ۵.۲ ۲۴ ۱۹۲ ۴۶.۱ ۳۶.۲ ۴۲۵۰ ۳۵۴ ۹.۵۹ ۲۲۱ ۴۱.۷ ۲.۲ ۱۸۸ ۲۷.۸
۲۶۰ ۲۶۰ ۱۱۳ ۹.۴ ۱۴.۱ ۵.۶ ۲۶ ۲۰۸ ۵۳.۳ ۴۱.۹ ۵۷۴۰ ۴۴۲ ۱۰.۴ ۲۸۸ ۵۱ ۲.۳۲ ۲۰۲ ۲۹.۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۱۱۹ ۱۰.۱ ۱۵.۲ ۶.۱ ۲۷.۵ ۲۲۵ ۶۱ ۴۷.۹ ۷۵۹۰ ۵۴۲ ۱۱.۱ ۳۶۴ ۶۱.۲ ۲.۴۵ ۲۱۸ ۳۱.۱
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۲۵ ۱۰.۸ ۱۶.۲ ۶.۵ ۲۹.۵ ۲۴۱ ۶۹ ۵۴.۲ ۹۸۰۰ ۶۵۳ ۱۱.۹ ۴۵۱ ۷۲.۲ ۲.۵۶ ۲۳۴ ۳۲.۶
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۳۱ ۱۱.۵ ۱۷.۳ ۶.۹ ۳۱ ۲۵۸ ۷۷.۷ ۶۱ ۱۲۵۱۰ ۷۸۲ ۱۲.۷ ۵۵۵ ۸۴.۷ ۲.۶۷ ۲۴۸ ۳۴.۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۱۳۷ ۱۲.۲ ۱۸.۳ ۷.۳ ۳۳ ۲۷۴ ۸۶.۷ ۶۸ ۱۵۷۰۰ ۹۲۳ ۱۳.۵ ۶۷۴ ۹۸.۴ ۲.۸ ۲۶۴ ۳۵.۶
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۴۳ ۱۳ ۱۹.۵ ۷.۸ ۳۵ ۲۹۰ ۹۷ ۷۶.۱ ۱۹۶۱۰ ۱۰۹۰ ۱۴.۲ ۸۱۸ ۱۱۴ ۲.۹ ۲۷۸ ۳۷.۲
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۴۹ ۱۳.۷ ۲۰.۵ ۸.۲ ۳۷ ۳۰۶ ۱۰۷ ۸۴ ۲۴۰۱۰ ۱۲۶۰ ۱۵ ۹۷۵ ۱۳۱ ۳.۰۲ ۲۹۴ ۳۸.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۵۵ ۱۴.۴ ۲۱.۶ ۸.۶ ۳۸.۵ ۳۲۳ ۱۱۸ ۹۲.۴ ۲۹۲۱۰ ۱۴۶۰ ۱۵.۷ ۱۱۶۰ ۱۴۹ ۳.۱۳ ۳۰۸ ۴۰.۲
۴۲۵ ۴۲۵ ۱۶۳ ۱۵.۳ ۲۳ ۹.۲ ۴۱ ۳۴۳ ۱۳۲ ۱۰۴ ۳۶۹۷۰ ۱۷۴۰ ۱۶.۷ ۱۴۴۰ ۱۷۶ ۳.۳ ۳۲۸ ۴۲.۲
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۷۰ ۱۶.۲ ۲۴.۳ ۹.۷ ۴۳.۵ ۳۶۳ ۱۴۷ ۱۱۵ ۴۵۸۵۰ ۲۰۴۰ ۱۷.۷ ۱۷۳۰ ۲۰۳ ۳.۴۳ ۳۴۸ ۴۴
۴۷۵ ۴۷۵ ۱۷۸ ۱۷.۱ ۲۵.۶ ۱۰.۳ ۴۵.۵ ۳۸۴ ۱۶۳ ۱۲۸ ۵۶۴۸۰ ۲۳۸۰ ۱۸.۶ ۲۰۹۰ ۲۳۵ ۳.۶ ۳۶۶ ۴۶
۵۰۰ ۵۰۰ ۱۸۵ ۱۸ ۲۷ ۱۰.۸ ۴۸ ۴۰۴ ۱۷۹ ۱۴۱ ۶۸۷۴۰ ۲۷۵۰ ۱۹.۶ ۲۴۸۰ ۲۶۸ ۳.۷۲ ۳۸۴ ۴۷.۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۰۰ ۱۹ ۳۰ ۱۱.۹ ۵۲.۵ ۴۴۵ ۲۱۲ ۱۶۶ ۹۹۱۸۰ ۳۶۱۰ ۲۱.۶ ۳۴۹۰ ۳۴۹ ۴.۰۲ ۴۲۴ ۵۱.۸
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۱۵ ۲۱.۶ ۳۲.۴ ۱۳ ۵۷.۵ ۴۸۵ ۲۵۴ ۱۹۹ ۱۳۹۰۰۰ ۴۶۳۰ ۲۳.۶ ۴۶۷۰ ۴۳۴ ۴.۳ ۴۶۰ ۵۵.۴

جدول اشتال تیرآهن CPE

Cast IPE h
mm
H
mm
s
mm
t
mm
Fa
cm2
G
kg/m
(per 1.5h)
Ixa
cm4
Wxa
cm3
Fb
cm2
IXb
cm4
w?b
cm3
۱۲۰ ۸۰ ۱۲۰ ۳.۸ ۵.۲ ۹.۱۶ ۰.۷۱۸ ۲۰۶ ۳۴.۳ ۶.۱۲ ۱۸۹ ۳۱.۶
۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۴.۱ ۵.۷ ۱۲.۴ ۱.۲۱ ۴۳۷ ۵۸.۲ ۸.۲۵ ۴۰۳ ۵۳.۷
۱۸۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۴.۴ ۶.۳ ۱۵.۸ ۱.۸۶ ۸۰۹ ۸۹.۹ ۱۰.۶ ۷۴۶ ۸۲.۸
۲۱۰ ۱۴۰ ۲۱۰ ۴.۷ ۶.۹ ۱۹.۷ ۲.۷ ۱۳۷۰ ۱۳۱ ۱۳.۱ ۱۲۷۰ ۱۲۱
۲۴۰ ۱۶۰ ۲۴۰ ۵ ۷.۴ ۲۴.۱ ۳.۷۸ ۲۲۰۰ ۱۸۴ ۱۶.۱ ۲۰۳۰ ۱۶۹
۲۷۰ ۱۸۰ ۲۷۰ ۵.۳ ۸ ۲۸.۷ ۵.۰۶ ۳۳۳۰ ۲۴۷ ۱۹.۱ ۳۰۷۰ ۲۲۸
۳۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۳۴.۱ ۶.۷ ۴۹۱۰ ۳۲۷ ۲۲.۹ ۴۵۴۰ ۳۰۲
۳۳۰ ۲۲۰ ۳۳۰ ۵.۹ ۹.۲ ۳۹.۹ ۸.۶۳ ۶۹۹۰ ۴۲۳ ۲۶.۹ ۶۴۶۰ ۳۹۲
۳۶۰ ۲۴۰ ۳۶۰ ۶.۲ ۹.۸ ۴۶.۵ ۱۱ ۹۷۹۰ ۵۴۴ ۳۱.۷ ۹۰۷۰ ۵۰۴
۴۰۵ ۲۷۰ ۴۰۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۵۴.۸ ۱۴.۶ ۱۴۵۵۰ ۷۱۹ ۳۷ ۱۳۴۷۰ ۶۶۵
۴۵۰ ۳۰۰ ۴۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۶۴.۵ ۱۹ ۲۱۰۱۰ ۹۳۴ ۴۳.۲ ۱۹۴۱۰ ۸۶۳
۴۹۵ ۳۳۰ ۴۹۵ ۷.۵ ۱۱.۵ ۷۵ ۲۴.۳ ۲۹۵۸۰ ۱۲۰۰ ۵۰.۲ ۲۷۳۳۰ ۱۱۰۰
۵۴۰ ۳۶۰ ۵۴۰ ۸ ۱۲.۷ ۸۷.۱ ۳۰.۸ ۴۰۸۹۰ ۱۵۱۰ ۵۸.۳ ۳۷۷۸۰ ۱۴۰۰
۶۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸.۶ ۱۳.۵ ۱۰۲ ۳۹.۷ ۵۸۲۹۰ ۱۹۴۰ ۶۷.۳ ۵۳۷۰۰ ۱۷۹۰
۶۷۵ ۴۵۰ ۶۷۵ ۹.۴ ۱۴.۶ ۱۲۰ ۵۲.۲ ۸۵۴۳۰ ۲۵۳۰ ۷۷.۷ ۷۸۲۹۰ ۲۳۲۰
۷۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰.۲ ۱۶ ۱۴۲ ۶۸.۲ ۱۲۲۴۰۰ ۳۲۶۰ ۹۰.۵ ۱۱۱۸۰۰ ۲۹۸۰
۸۲۵ ۵۵۰ ۸۲۵ ۱۱.۱ ۱۷.۲ ۱۶۵ ۸۶.۶ ۱۷۱۱۰۰ ۴۱۵۰ ۱۰۳ ۱۵۵۷۰۰ ۳۷۷۰
۹۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۲ ۱۹ ۱۹۲ ۱۱۰ ۲۳۵۳۰۰ ۵۲۳۰ ۱۲۰ ۲۱۳۷۰۰ ۴۷۵۰
قیمت تیرآهن

سوالات متداول


برای محاسبه وزن تیرآهن، از جدول اشتال تیرآهن استفاده می شود.


تفاوت تیرآهن I و H از نظر شکل ظاهری، در شکل بال تیر آن هاست. تیرآهن هاش بال هایی بدون شیب دارد و سطوح بالا و پایین آن موازی هستند.


تیرآهن ها طبق استانداردهای INP،IPE ،IPB و تیرآهن های لانه زنبوری (CPE) تولید می شوند.