امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : ثابت

وزن و مشخصات شمش فولادی

گریدcsiMnP(max)S(max)Cr(max)Ni(max)Cu(max)
3SP
5SP
ST37
ST52