امروز : شنبه 28 فروردین 1400

وزن نبشی 6 متری و 12 متری

نبشی مقطعی فولادی است که در ساختمان سازی و سازه های مختلف کاربرد فراوانی دارد. نبشی برای اتصال پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به فوندانسیون و ساختن ستون و خرپا استفاده می شود.

نبشی ها دو ضلع عمود بر هم هستند و با حرف L در نقشه های ساختمانی نشان داده می شوند. نبشی ها به دو صورت بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند. اگر بعد از حرف L یک سایز درج شده باشد مانند L50، نبشی بال مساوی می باشد. اگر بعد از حرف L دو سایز درج شده باشد مانند L200*100، نبشی بال نامساوی می باشد.

یکی از موارد مهم برای خرید نبشی محاسبه وزن نبشی می باشد. وزن نبشی از طریق فرمول زیر به دست می آید.

وزن نبشی

شرکت آهن ملل برای رعایت حال مشتریان گرامی، جدولی را طراحی نموده است که وزن حدودی نبشی ها را بر اساس سایز 3 تا 15 و طول 6 و 12 متری نشان می دهد.

سایز نبشی (cm)وزن شاخه 6متری (kg)وزن شاخه 12متری (kg)
3918
41428
52244
63264
856112
1090180
12120240
15190380