امروز : یکشنبه 5 بهمن 1399

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

50 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد حسن رود:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

وزن نبشی 6 متری و 12 متری

نبشی مقطعی فولادی است که در ساختمان سازی و سازه های مختلف کاربرد فراوانی دارد. نبشی برای اتصال پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به فوندانسیون و ساختن ستون و خرپا استفاده می شود.

نبشی ها دو ضلع عمود بر هم هستند و با حرف L در نقشه های ساختمانی نشان داده می شوند. نبشی ها به دو صورت بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند. اگر بعد از حرف L یک سایز درج شده باشد مانند L50، نبشی بال مساوی می باشد. اگر بعد از حرف L دو سایز درج شده باشد مانند L200*100، نبشی بال نامساوی می باشد.

یکی از موارد مهم برای خرید نبشی محاسبه وزن نبشی می باشد. وزن نبشی از طریق فرمول زیر به دست می آید.

وزن نبشی

شرکت آهن ملل برای رعایت حال مشتریان گرامی، جدولی را طراحی نموده است که وزن حدودی نبشی ها را بر اساس سایز 3 تا 15 و طول 6 و 12 متری نشان می دهد.

سایز نبشی (cm)وزن شاخه 6متری (kg)وزن شاخه 12متری (kg)
3918
41428
52244
63264
856112
1090180
12120240
15190380