امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

150 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

نماد اعتماد به آهن ملل

شرکت آهن ملل از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های مجازی، نماد ساماندهی و از وزارت صنعت معدن و تجارت، نماد اعتماد را دریافت کرده است. این نمادها به همراه لینک بررسی آن در بالا قرار داده شده است.