برترین نوع از سقف های عرشه فولادی

برترین نوع از سقف‌های عرشه فولادی (بخش اول)

استفاده از سقف‌های تیرچه بلوک در ایران روشی مرسوم به شمار میرود. سقف‌های تیرچه بلوک همانند سایر مقاطع دیگر دارای معایب و مزایایی نیز میباشد. برخی از مزایای سقف‌های تیرچه

مشاهده مطلب

سایدبار کشویی