تفاوت میلگرد a1 a2 a3 a4، مشخصات مکانیکی و کاربرد آن ‌ها

میلگردها در ایران، طبق استاندارد کشور روسیه و در چهار گرید A1، A2، A3 و A4 تولید می شوند. میلگرد A1 همان میلگرد ساده و میلگردهای A2، A3 و A4 میلگردهای آجدار هستند. روی تمامی میلگردهای آجدار، برجستگی هایی به شکل طولی یا عرضی وجود دارد که به آن آج می گویند؛ اما میلگردهای ساده، هیچ آجی ندارند. میلگردها علاوه بر شکل ظاهری، از نظر مشخصات مکانیکی، ترکیب شیمایی و کاربرد نیز با یکدیگر تفاوت دارند. در این مقاله از آهن ملل، تمامی این تفاوت ها را به صورت کامل و جزئی بررسی می کنیم.

نسخه صوتی مقاله تفاوت انواع میلگرد

معرفی انواع میلگرد

میلگرد (Rebar)، میله ای طویل و توپر است که از جنس فولاد ساخته می شود. استفاده از میلگرد در ساختمان ها باعث تقویت و افزایش مقاومت کششی بتن شده و استحکام سازه را افزایش می دهد. انواع میلگرد به دو صورت ساده و آجدار تولید می شوند و عموما به دلیل بهبود کیفیت اتصال میلگرد با بتن، از نوع آجدار آن در سازه ها استفاده می شود.

همانطور که گفتیم، میلگردهای ساده و آجدار طبق استاندارد کشور روسیه (که مورد تایید استاندارد ملی ایران است) در چهار گرید A1، A2، A3 و A4 تولید می شوند. میلگرد A1 همان میلگرد ساده و میلگردهای A2، A3 و A4  جزء میلگردهای آجدار هستند. در ادامه، تفاوت میلگردهای A1، A2، A3 و A4 را به طور کامل بررسی می کنیم.

میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد ساده به میلگردی گفته می شود که در تمام سطح آن هیچگونه آج یا برجستگی وجود ندارد. میلگرد ساده در بازار داخلی با نام استاندارد روسی خود، یعنی میلگرد A1 شناخته می شود. میلگردهای ساده اغلب با قطر ۶ تا ۵۰ میلی متر عرضه می شوند و در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ با علامت مشخصه S240 نشان داده می شوند.

میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار روی سطح خود دارای برجستگی یا دندانه هایی هستند که باعث پیوستگی بهتر آن ها با بتن می شود. طبق استاندارد ملی ایران، میلگردهای آجدار باید حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی داشته باشند و آج های عرضی هر ردیف باید به صورت یک شکل در طول میلگرد توزیع شده باشند. میلگرد آجدار در سه نوع آجدار جناغی، مارپیچی و مرکب تولید می شود.

تفاوت میلگردهای A1، A2، A3 و A4

طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲، میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن، به دو دسته ساده و آج دار تقسیم می شوند. طبقه بندی میلگردهای ساده و آج دار در ۴ گرید و به صورت زیر انجام می شود:

 1. میلگرد ساده یا میلگرد A1
 2. میلگرد آجدار مارپیچ یا میلگرد A2
 3. میلگرد آجدار جناغی یا میلگرد A3
 4. میلگرد آجدار مرکب یا میلگرد A4

طبقه بندی انواع میلگرد در جدول زیر همراه با علامت مشخصه هر طبقه آمده است:

استاندارد علامت مشخصه طبقه بندی میلگرد کد نشانه گذاری ردیف
A1 س ۲۴۰ میلگرد ساده   ۱
A2 آج ۳۴۰ میلگرد آجدار مارپیج (یکنواخت یا دوکی) J ۲
آج ۳۵۰ L ۳
A3 آج ۴۰۰ میلگرد آجدار جناقی (یکنواخت یا دوکی) C ۴
آج ۴۲۰ H ۵
A4 آج ۵۰۰ میلگرد آجدار مرکب (دوکی) S ۶
آج ۵۲۰ F ۷

هر  چهار میلگرد a1، a2، a3 و a4 داخل کشور تولید می شوند و به دلیل ویژگی های متفاوت خود کاربردهای مختلفی دارند. تفاوت میلگرد ساده و آجدار از جنبه های گوناگون قابل بررسی است؛ مانند فرآیند تولید، شکل ظاهری، ترکیب شیمیایی، ویژگی های مکانیکی و … که در ادامه، این تفاوت ها را از ۷ جنبه اصلی بررسی می کنیم.

۱- تفاوت میلگردها از نظر فرآیند تولید

طبق استاندارد ملی ایران در تولید میلگرد آجدار از فولاد «کاملا آرام» (fully killed steel) استفاده می شود، ولی برای میلگرد ساده می توان از فولاد نیمه آرام (Semi killed steel) نیز استفاده نمود.

(اگر اکسیژن موجود در فولاد مذاب به طور کامل برطرف شود، آلیاژ به دست آمده، فولاد آرام نامیده می‌شود؛ اما در فولاد نیمه آرام، اکسیژن زدایی در حد متوسط یا به طور ناقص انجام می شود.)

۲- تفاوت میلگردها از نظر اندازه میلگرد

اندازه قطر اسمی هر میلگرد و وزن یک متر طول میلگردهای آجدار و ساده و همچنین رواداری های (تلورانس) آنها باید با مندرجات جداول آئین نامه ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ مطابقت داشته باشد؛ با این حال می توان اندازه رایج میلگردها را در بازار به دو دسته زیر طبقه ‌بندی کرد:

 • سایز متداول انواع میلگرد ساده در دو نوع کلاف و شاخه : ۵.۵ الی ۲۰ میلی متر
 • سایز متداول انواع میلگرد آجدار در دو نوع کلاف و شاخه : ۵.۵ الی ۴۰ میلی متر

۳- تفاوت میلگردها از نظر شکل ظاهری

همانطور که اشاره کردیم، میلگردهای ساده و آجدار شکل ظاهری متفاوت و منحصر به فردی دارند. در ادامه، انواع میلگرد را از نظر شکل ظاهری و همچنین تفاوت هر یک را بررسی می کنیم.

تفاوت شکل ظاهری میلگردها

شکل ظاهری میلگرد ساده (میلگرد A1)

میلگرد ساده به میلگردی گفته می شود که هیچ آج یا برجستگی روی آن وجود ندارد و دارای سطحی صاف و بدون شیار است.

شکل ظاهری میلگردهای آجدار (A2، A3 و A4)

«آج» عبارت است از برجستگی هایی که هنگام نورد به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی (به هر صورتی غیر از طولی) روی سطح میلگرد ایجاد می گردد.

تمامی میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگردهای آجدار (به جز در محل های حک مشخصات میلگرد) باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی باشند. آج های عرضی هر ردیف باید به صورت یک شکل در طول میلگرد توزیع شده باشند. در ادامه، مشخصات آج هر کدام از میلگردهای آجدار را بررسی می کنیم.

شکل ظاهری میلگردهای A2 ( آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰)

در این میلگردها آج های عرضی که نسبت به محور طولی قرار دارند، به صورت یکنواخت و یا به صورت دوکی شکل مارپیچ هستند. مشخصات میلگرد a2 را با توجه به ویژگی های هندسی و زاویه آج آن در شکل زیر مشاهده کنید.

شکل ظاهری میلگردهای A2

شکل ظاهری میلگردهای A3 ( آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰)

در میلگردهای A3 آج های عرضی به صورت یکنواخت نسبت به محور طولی، یا به صورت دوکی شکل هستند. آج های دوکی شکل به صورت دو نیم مارپیچ غیر هم جهت در دو نیمه طولی میلگرد، مطابق شکل زیر قرار می گیرند. به طور کلی، تفاوت شکل ظاهری میلگرد a2 و a3 مربوط به نوع آج آنهاست. آج دوکی شکل میلگرد A2 به صورت مارپیچ بوده ولی آج دوکی شکل میلگرد A3 به صورت جناغی و دو نیم مارپیچ غیر هم جهت می باشد.

شکل ظاهری میلگردهای A3

شکل ظاهری میلگردهای A4 ( آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰)

شکل ظاهری این میلگرد با توجه به نحوه قرارگیری آج های عرضی، کاملا متفاوت از میلگردهای آجدار A2 و A3 است. آج های عرضی میلگرد A4 به صورت چهار نیم مارپیچ به شکل هفت-هشت و با زاویه ۳۵ درجه و ۷۵ درجه مطابق شکل زیر روی سطح میلگرد قرار می گیرند.

شکل ظاهری میلگردهای A4

۴- تفاوت میلگردها از نظر ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی میلگردهای A1، A2، A3 و A4 نیز با یکدیگر متفاوت بوده و باید مطابق جدول زیر باشد.

مهم ترین عنصر به کار رفته در ساخت میلگرد، کربن است و همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، میلگرد A1 کمترین میزان کربن را دارد که منجر به انعطاف بالا و قابلیت شکل پذیری و جوش پذیری مناسب آن می شود. بین میلگردهای آجدار نیز میلگرد A2، کربن کمتری داشته و منعطف ترین میلگرد آجدار است. اما میلگرد آجدار A3 به دلیل درصد بالای کربنی که دارد، شکننده بوده و جوشکاری میلگرد a3 مجاز نمی باشد.

میلگرد A4 نیز با این که از فولادهایی با کربن بالا ساخته می ‌شود، به دلیل پیشرفت در تکنولوژی ساخت آن، علاوه بر استحکام بالا، انعطاف و قابلیت جوش پذیری مناسبی داشته و عمده تفاوت میلگرد a3 و a4 نیز مربوط به همین مورد می باشد.

ترکیب شیمایی مذاب ریخته گری میلگرد ساده و آجدار (حداکثر مقادیر برحسب درصد جرمی)
حداکثر کربن معادل نیتروژن گوگرد فسفر منگنز سیلیسیم کربن علامت مشخصه طبقه بندی
۰.۰۵۰ ۰.۰۵۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۰.۲۲ س ۲۴۰ میلگرد ساده (A1)
۰.۵۰ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۱.۳۰ ۰.۶۰ ۰.۳۲ آج ۳۴۰ میلگرد آجدار مارپیچ (A2)
۰.۵۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۴۰ ۰.۰۴۰ ۱.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۲۷ آج ۳۵۰
۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۱.۶۰ ۰.۶۰ ۰.۳۷ آج ۴۰۰ میلگرد آجدار جناقی (A3)
۰.۵۶ ۰.۰۱۲ ۰.۰۴۰ ۰.۰۴۰ ۱.۵۰ ۰.۵۵ ۰.۳۰ آج ۴۲۰
۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۱.۸۰ ۰.۶۰ ۰.۴۰ آج ۵۰۰ میلگرد آجدار مرکب (A4)
۰.۶۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۴۰ ۰.۰۴۰ ۱.۸۰ ۰.۵۵ ۰.۳۲ آج ۵۲۰

۵- تفاوت میلگردها از نظر ویژگی های مکانیکی

میلگردهای A1، A2، A3 و A4 دارای مشخصات مکانیکی مختلفی هستند که همین مسئله، ویژگی های منحصر به فردی را برای آن ها رقم زده است. از خواص مکانیکی مهمی که برای شناسایی میلگردهای ساده و آجدار استفاده می شود، می توان به استحکام کششی و تسلیم، ویژگی خمش، ویژگی خستگی و جوش پذیری آن ها اشاره کرد.


آزمون خمش سرد
آزمون کشش علامت مشخصه طبقه بندی میلگرد
قطر فک خمش زاویه خمش حداقل ازدیاد طول نسبی حداقل مقاومت کششی حداقل تنش تسلیم
۲d ۱۸۰ ۲۵ ۳۶۰ ۲۴۰ س ۲۴۰ میلگرد ساده (A1)
۳d ۱۸۰ ۱۸ ۵۰۰ ۳۴۰ آج ۳۴۰ میلگرد آجدار مارپیچ (A2)
۵d ۱۸۰ ۱۶ ۶۰۰ ۴۰۰ آج ۴۰۰ میلگرد آجدار جناقی (A3)
۵d ۹۰ ۱۰ ۶۵۰ ۵۰۰ آج ۵۰۰ میلگرد آجدار مرکب (A4)

ویژگی های کششی

همانطور که گفتیم، میلگردها برای جبران ضعف کششی بتن استفاده می شوند و به همین دلیل، میزان استحکام کششی هر کدام از انواع میلگرد اهمیت زیادی دارد. بین میلگردها، میلگرد a4  بیشترین مقدار استحکام کششی و میلگرد a1 کمترین مقدار استحکام کششی را دارد. جدول زیر، تفاوت انواع میلگرد را بر اساس استحکام کششی آن ها نشان می دهد.

(بعد از انجام آزمون کشش میلگرد، ویژگی های کششی میلگردهای تولیدی باید با مقادیر کششی که در جدول زیر ارائه شده منطبق باشد.)

ویژگی کششی میلگردهای ساده و آجدار
میزان ازدیاد طول نسبی a نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم بالایی استحکام کششی استحکام تسلیم بالایی علامت مشخصه طبقه بندی
حداقل

Agt

حداقل

A10

حداقل

A5

حداقل حداقل حداکثر حداقل
۱۸ ۲۵ ۱.۲۵

۳۶۰ ۲۴۰ س ۲۴۰ میلگرد ساده (A1)
۱۵ ۱۸ ۵۰۰ ۳۴۰ آج ۳۴۰ میلگرد آجدار مارپیچ (A2)
۸ b 17 ۵۰۰ ۴۵۵ ۳۵۰ آج ۳۵۰
۱۲ ۱۶ ۶۰۰ ۴۰۰ آج ۴۰۰ میلگرد آجدار جناقی (A3)
۸ b 16 ۶۰۰ ۵۴۵ ۴۲۰ آج ۴۲۰
۸ ۱۰ ۶۵۰ ۵۰۰ آج ۵۰۰ میلگرد آجدار مرکب (A4)
۸ b 13 ۶۹۰ ۶۷۵ ۵۲۰ آج ۵۲۰
(a) انتخاب یکی از طول‌های آزمون برای تعیین میزان ازدیاد طول نسبی کافی است. انتخاب میان یکی از A5، A10  یا Agt با توافق میان تولیدکننده و خریدار خواهد بود. در شرایطی که توافقی صورت نگرفته باشد باید A5 ملاک عمل قرار گیرد.
(b) در خصوص میلگردهایی که قطر اسمی آنها ۳۲ میلی متر یا بیشتر است، حداقل مقدار مشخصه تعریف شده برای A5 ممکن است تا ۲% به ازای هر ۳ میلی متر افزایش در قطر کاهش یابد. اگرچه حداکثر کاهش از حداقل مقادیر تعریف شده در این جدول تا ۴% محدود می باشد.

ازدیاد طول نسبی

یکی دیگر از معیارهای مهمی که می تواند روی تشخیص انواع میلگردها و انتخاب نوع میلگرد تاثیرگذار باشد، تغییر طول نسبی میلگرد است. در واقع، بعد از انجام آزمون کشش میلگرد، ازدیاد طول نسبی میلگرد قابل محاسبه است. ازدیاد طول نسبی و ویژگی خمش به میزان انعطاف پذیری میلگرد وابسته است. میلگرد a1 جزء میلگردهای نرم به حساب می آید که استحکام کم ولی انعطاف پذیری بالایی دارد. به سبب انعطاف پذیری زیاد میلگرد a1، افزایش طول آن نیز بیشتر از میلگردهای a2 a3 و a4 است. میلگرد a2 در دسته مقاطع نیمه سخت و میلگردهای a3 و a4 در دسته میلگردهای سخت قرار دارند.

ازدیاد طول نسبی میلگردها

ویژگی های خمشی

ویژگی خمش، استقامت میلگرد را در مقابل خم شدگی، ترک، شکستگی و پارگی نشان می دهد. مسلما در مواردی که به خم کردن میلگرد نیاز است، این ویژگی میلگرد اهمیت زیادی خواهد داشت. با توجه به ترکیب شیمیایی میلگردها و انعطاف پذیری آنها می توان گفت که میزان خمیدگی میلگرد a1 بیشتر از نوع a2 و همین طور میزان خمیدگی میلگرد a2 نیز بیشتر از میلگردهای a3 و a4 است. همچنین، میلگرد A3 کمترین میزان انعطاف را دارد. البته ویژگی خمش هر یک از میلگردهای a1 a2 a3 a4 به سایز آن ها نیز وابسته است.

 

استحکام تسلیم

در کنار مقاومت کششی، تنش تسلیم نیز از تفاوت های مهم انواع میلگرد است. به طور مثال، تنش تسلیم میلگرد a2 کمتر از تنش تسلیم میلگرد a3 است. به طور کل، کم ترین مقدار استحکام تسلیم، مربوط به میلگرد a1 است و تنش تسلیم میلگرد a4 بیشترین مقدار را دارد. جالب است بدانید که مشخصه آج هر میلگرد، نشان دهنده حداقل استحکام تسلیم آن است. این تفاوت را در متن زیر نشان داده ایم:

 • استحکام تسلیم میلگرد ساده: ۲۴۰
 • استحکام تسلیم میلگردهای A2 ( آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰): حداقل ۳۴۰ و ۳۵۰
 • استحکام تسلیم میلگردهای A3 ( آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰): حداقل ۴۰۰ و ۴۵۰
 • استحکام تسلیم میلگردهای A4 ( آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰): حداقل ۵۰۰ و ۵۲۰

ویژگی ‌های خستگی

ساختمان ها همیشه در برابر تنش‌های لرزشی یا ضربه‌‌ای قرار دارند و هر تنش ممکن است باعث ترک و آسیب به میلگرد شده و به این ترتیب، سازه قبل از رسیدن به مقاومت تسلیم و کشش، خود دچار شکستگی یا فروریختگی خواهد شد. 

ویژگی خستگی تا حد زیادی به شکل پذیری فولاد بستگی دارد و طبق آنچه که در بالا اشاره کردیم، میلگرد های A1 نسبت به میلگردهای a2 ،a3، و a4 انعطاف پذیری بیشتری داشته و در برابر خستگی و بارهای سیکلی و ضربه‌ای از مقاومت خوبی برخوردار است. مقاومت میلگردa2 در برابر تنش های سیکلی، بهتر از میلگرد a3 و میلگرد a3 بهتر از میلگرد a4 است.

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات به روز در خطوط کارگاه های نورد، مشکلات گذشته حل شده است و بیشتر کارخانه های فولادی کشور در تلاشند میلگردهایی تولید کنند که علاوه بر استحکام تسلیم و کشش بالا، شکل پذیری نیز داشته باشند. به طور مثال، میلگرد A4 از جمله میلگردهای مقاومی است که طبق استاندارد ملی و جهانی با انعطاف پذیری بالا تولید می شود و می توانید با خیال راحت از آن در سازه هایی استفاده کنید که در معرض خستگی، بارهای دینامیکی و ضربه ای قرار دارند.

جوش ‌پذیری

به طور کلی، میلگرد a1 به خاطر انعطاف پذیری بالای خود، قابلیت جوش پذیری بالاتری دارد. میلگرد a2 در دسته  میلگردهای نیمه خشک قرار دارد و جوشکاری روی آن توصیه نمی شود؛ اما در صورت لزوم، امکان جوشکاری روی آن وجود دارد. جوش پذیری میلگرد A3 نسبت به میلگردهای دیگر بسیار پایین بوده و به دلیل ترد و شکننده بودن نباید جوشکاری شوند. میلگردهای A4 نیز امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی تولیدشان، با وجود سختی و استحکام بالا، شکل پذیری در حد میلگرد a2 دارند و به همین دلیل در صورت لزوم، امکان جوشکاری آن ها وجود دارد.

۶- تفاوت میلگردها از نظر مشخصات مندرج روی میلگرد

با توجه به استاندارد ملی ایران، نشانه گذاری روی شاخه میلگرد باید به صورت زیر باشد:

میلگرد ساده: طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲، نشانه گذاری روی میلگردهای ساده الزامی نمی باشد؛ مگر این که بین تولیدکننده و خریدار، توافقی حاصل شده باشد.

میلگرد آجدار: حین فرآیند نورد، اطلاعات زیر باید روی تمامی میلگردهای آجدار درج شود:

 • نام یا علامت تجاری شرکت تولیدکننده میلگرد
 • کد فرآیند تولید
 • کد علامت مشخصه میلگرد

در جداول زیر می توانید کدهای نشانه گذاری انواع میلگرد را مشاهده کنید. برای آشنایی بیشتر با علائم اختصاری تمام کارخانه های تولید کننده میلگرد و نمونه حک روی میلگردها به علامت اختصاری میلگرد کارخانه های ایران مراجعه نمایید.

کدهای نشانه‌گذاری انواع میلگرد
کد نشانه گذاری علامت مشخصه طبقه بندی
بدون نشانه س ۲۴۰ میلگرد ساده (A1)
J آج ۳۴۰ میلگرد آجدار مارپیچ (A2)
L آج ۳۵۰
C آج ۴۰۰ میلگرد آجدار جناقی (A3)
H آج ۴۲۰
S آج ۵۰۰ میلگرد آجدار مرکب (A4)
F آج ۵۲۰

میلگردها در کشور به سه روش زیر تولید می شوند:

ردیفحرف انگلیسیروش تولید میلگرد
۱Aتولید شده به روش آلیاژ سازی
۲Tتولید شده به روش ترمکس (روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل)
۳Uتولید شده به روش غیر از خنک کاری و برگشت تحت کنترل

تطبیق استاندارد میلگردها

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، تولید میلگرد در ایران بر اساس استاندراد روسی GOST می باشد. از دیگر استانداردهای مورد استفاده برای آج میلگردها می توان به ASTM و JIS اشاره کرد. در جدول زیر می توانید استاندارد  GOST، ASTM و JIS را مشاهده کنید:

استانداردهای معادل علامت مشخصه طبقه بندی میلگرد
JIS ASTM GOST
SR24 AI س ۲۴۰ میلگرد ساده (A1)
SD35 A615G40 AII آج ۳۴۰ میلگرد آجدار مارپیچ (A2)
SD40 A615G60 AIII آج ۴۰۰ میلگرد آجدار جناقی (A3)
SD50 A615G75 آج ۵۰۰ میلگرد آجدار مرکب (A4)

۷- تفاوت میلگردها از نظر کاربرد

شکل ظاهری و خواص مکانیکی میلگردها باعث می شود که هر کدام از آن ها کاربرد متفاوتی داشته باشند. در ادامه به صورت جزئی به کاربرد میلگردهای A1, A2, A3, A4 اشاره می کنیم.

کاربرد میلگرد A1

میلگرد ساده به دلیل مقاومت کمتر نسبت به میلگردهای آجدار، برای خمکاری و جوش کاری مناسب تر است. به همین دلیل، میلگرد A1 بیشتر در صنعت (مثل میخ سازی) کاربرد زیادی دارد. همچنین از این نوع میلگرد در ساخت اتصالات صنعتی، اتصالات خودروسازی، اتصالات زیربنایی در جاده ها و بزرگراه ها، عملیات خاموت‌زنی و … نیز استفاده می شود. در عین حال، این میلگرد به دلیل نداشتن آج، نمی ‌تواند با بتن پیوند خوبی ایجاد کند و نباید به‌ عنوان میلگرد مقاومتی استفاده شود. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با میلگرد ساده و کاربردهای آن، مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

# حتما بخوانید

آهن ملل

پیشنهاد کارشناس آهن ملل: مطالعه معرفی میلگرد ساده A1 (داکتیل)

معرفی میلگرد ساده

کاربرد میلگرد A2

میلگردهای a2 و a3 که به اسم میلگرد ساختمانی نیز شناخته می شوند، کاربردهای متفاوتی در ساختمان سازی دارند. از  این نوع میلگرد، بیشتر در دیوارهای برشی، ستون ها، تیرها، تیرچه ها و ساخت خاموت ها استفاده می کنند. به طور کلی در جاهایی که نیاز به شکل پذیری بالایی هست، میلگرد a2 نسبت به میلگرد a3 مناسب تر است. همچنین به دلیل شکل آج، میلگرد A2، مقاومت کششی کمی به بتن می دهد و از این رو برای مناطقی با تغییرات دمایی شدید توصیه نمی شود.

کاربرد میلگرد A3

به طور کلی کاربرد میلگرد a2 و a3 در ساختمان سازی بیشتر از میلگردهای دیگر است. میلگرد A3 در ستون‌ها، تیرهای بتنی و دیوارهای برشی و بیشتر به عنوان میلگرد طولی استفاده می شود. این میلگرد به دلیل درصد بالای کربنی که دارد، ترد و شکننده می باشد و نباید روی آن جوشکاری انجام شود.

کاربرد میلگرد A4

میلگردهای A4 در مناطق کویری که تغییرات دمایی شدیدی دارند، بهترین گزینه هستند. همچنین استفاده از آن در طراحی و ساخت سازه های سنگین و انواع سازه های بتن آرمه متداول است. استحکام بالای میلگرد A4 باعث کاهش فضای طراحی سازه و صرفه جویی در هزینه (خرید میلگرد به تعداد کمتر) می شود. با این حال، میلگرد a4 در کشور مصرف بالایی ندارد و بیشترین تولیدات کارخانه های فولادی نیز مربوط به میلگرد a3 است. در حال حاضر، میلگرد a2 و a3 بیشترین تقاضا را در بازار داخلی دارند و به میزان بالایی مصرف می شوند به همین دلیل در ادامه، تفاوت این دو میلگرد را به طور مجزا بررسی و مجددا با یکدیگر مقایسه می کنیم. همچنین برای آشنایی با روش ساخت، مشخصات مکانیکی و تمامی ویژگی های میلگرد A4 می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.

# حتما بخوانید

آهن ملل

پیشنهاد کارشناس آهن ملل: مطالعه مقاله میلگرد A4 چیست؟

میلگرد A4 چیست

تفاوت میلگرد A2 و A3

از آنجا که دو میلگرد A2 و A3 بیشترین کاربرد را در ساختمان سازی دارند، دانستن فرق میلگرد A2 و A3، به خصوص از نظر ظاهر و کاربرد، می تواند به انتخاب میلگرد مناسب و جلوگیری از اشتباه کمک به سزایی کند.

از نظر ظاهری و با توجه به استاندارد، میلگردهای A2 وA3 باید در شکل آج با هم تفاوت داشته باشند. آج های میلگرد A2 به صورت مارپیچ و آج های میلگرد A3 به صورت جناغی در طول میلگرد قرار می گیرند. از این رو تشخیص این دو نوع میلگرد از یکدیگر با توجه به شکل آج و زاویه آج ها مشکل نخواهد بود؛ اما در برخی موارد، تولیدکنندگان میلگرد بر خلاف استاندارد، از هندسه آج ثابتی برای ساخت میلگرد A3 و A2 استفاده می‌کنند. در این حالت، دیگر نمی توان این دو میلگرد را از طریق شکل ظاهری و به صورت بصری تشخیص داد.

عکس میلگرد a2 و a3

در صورتی که شکل آج میلگردها مشابه باشد، می توان از روش دیگری برای تشخیص آن ها استفاده کرد. برای این منظور می توان با توجه به علائم اختصاری حک شده روی میلگرد، تفاوت میلگرد a3 و a2 را تشخیص داد. به طور مثال، روی میلگردها علامتی مانند JU ،JT ،CU و CT حک می شود. با توجه به جدولی که در بالا و در قسمت حروف اختصاری نیز توضیح دادیم، حروف J و L، نشان دهنده میلگرد A2 و حروف C و H نیز نشان دهنده میلگرد A3 می باشند.

در نهایت، اگر میلگرد دارای هیچ یک از این علائم ظاهری و اختصاری نبود، استاندارد میلگرد را باید با آنالیز آن به روش‌های شیمیایی و مکانیکی تشخیص داد.

تفاوت قیمت میلگرد a2 و a3

قیمت میلگرد A2 و A3، بسته به نوع آج، مقاومت کششی و خواص انعطافی این دو میلگرد متفاوت است. به طور کلی، قیمت میلگرد A3 در ابعاد مشابه، کمی بیشتر از میلگرد A2 می باشد؛ اما در کل، تفاوت قابل ملاحظه ای میان قیمت این دو میلگرد وجود ندارد. در صورتی که تفاوت قیمتی بالایی بین انواع میلگرد A2 و A3 مشاهده کردید، حتما به ابعاد آن ها توجه کنید. علاوه بر این، برند سازنده و کیفیت محصول نیز روی قیمت آن ها تاثیر بسیاری دارد.

این تفاوت قیمت و مقایسه آن ها را می توانید در صفحه قیمت میلگرد که قیمت هر دو نوع میلگرد A2 و A3 را نشان می دهد مشاهده و بررسی کنید.

مشاهده قیمت و خرید میلگرد آجدار

آهن ملل؛ نماینده فروش انواع میلگرد فولادی به صورت آنلاین و حضوری

قیمت میلگرد آجدار

سخن آخر

مهم ترین تفاوت میلگرد a1 ،a2 ،a3 و a4 در شکل ظاهری، ترکیب شیمیایی، ویژگی های مکانیکی، خصوصیات و کاربردهای آن ها می باشد که در این مقاله به صورت کامل و همراه با جزئیات به آن ها پرداخته شد. به دلیل کاربرد بالای انواع میلگرد در صنایع مختلف و به ویژه در صنعت ساختمان سازی، شناخت این تفاوت ها برای تمام افراد فعال در صنعت ساخت و ساز ضروری است.

سوالات متداول تفاوت میلگرد A1 A2 A3 A4

تفاوت میلگرد a1 a2 a3 a4 از چه جهاتی می باشد؟

تفاوت میلگرد ساده و آجدار از جنبه های گوناگون قابل بررسی است؛ مانند فرآیند تولید، شکل ظاهری، ترکیب شیمیایی، ویژگی های مکانیکی و … که در مقاله، این تفاوت ها را از ۷ جنبه اصلی بررسی کردیم.

در ایران بیشترین تقاضا مربوط به کدام نوع از میلگردهاست؟

دو میلگرد A2 و A3 بیشترین کاربرد را در ساختمان سازی دارند

عملیات خم کاری و برشکاری در کدام نوع میلگرد نسبت به سایرین راحت تر است؟

میلگرد A1 یا میلگرد ساده از نظر شکل پذیری در دسته فولاد نرم قرار می گیرد و از این جهت، خمکاری و برش کاری آن نسبت به سایر میلگردها راحت تر است.

8 دیدگاه
 1. سپهر می گوید

  سلام داخل مقاله تون مشخصات میلگردها رو جدا جدا گفتید ولی میشه به صورت یکجا هم فرق بین میلگرد a2 و a3 را بگید.

  1. فاطمه احمدی می گوید

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که مقاله را به طور کامل مطالعه کنید می توانید فرق میلگرد a2 با a3 و همینطور فرق آنها با میلگردهای دیگر (a1 و a4) را به طور جزء به جزء مشاهده کنید. اما در پاسخ به سوال شما در ادامه تفاوت های مهم این دو میلگرد را بیا می کنم:

   تفاوت میلگرد a2 با a3 از جنبه های مختلف قابل بررسی هست. به طور مثال شکل ظاهری میلگرد a2 و a3 با هم متفاوت است. آج میلگرد A2 به صورت مارپیچ و آج میلگرد A3 به صورت جناقی است. عکس میلگرد a2 و a3 و تفاوت آج های آن ها را می توانید در مقاله مشاهده کنید.
   تفاوت در ترکیب شیمایی این دو میلگرد نیز باعث شده میلگرد a2 منعطف تر و میلگرد a3 شکننده تر باشد.
   تفاوت این دو میلگرد در ویژگی های مکانیکی مانند استحکام کششی و تسلیم، ویژگی خمش، ویژگی خستگی و جوش پذیری را هم می توانید در جداول مربوطه در مقاله مشاهده کنید. به طور مثال تنش تسلیم میلگرد a2 کمتر از تنش تسلیم میلگرد a3 است.

   1. حسین می گوید

    سلام بسیار ممنون از مطلب کامل

    1. فاطمه احمدی می گوید

     سلام و وقت بخیر
     ممنون از اظهار نظرتون.
     باعث افتخاره که براتون مفید بوده

 2. شیما۱۲۱ می گوید

  با سلام
  تفاوت وزن میلگرد a2 و a3 چقدره؟ اصلا تفاوتی دارن؟

  1. فاطمه احمدی می گوید

   سلام وقتتون بخیر
   قطر اسمی میلگردها وزن آن ها را مشخص می کند و بر همین اساس به طور مثال وزن یک شاخه میلگرد(۱۲متر) با قطر اسمی ۸ میلی متر (سایز ۸) برای تمام میلگردهای ساده و آجدار (از میلگرد A2 تا A3 و A4) به یک اندازه و طبق استاندارد حدود ۴.۷۴ کیلوگرم می باشد. وزن یک متر نیز ۰.۳۹۵ کیلوگرم است.
   (البته این وزن برای میلگردهای آجدار دارای رواداری +-۸ % می باشد)

 3. حمید می گوید

  وزن یک متر میگرد هشت۳۹۴.۳۴گرم است .

  ۴.۷۴ ؟؟؟؟

  طبق استاندارد حدود ۴.۷۴

  1. فاطمه احمدی می گوید

   سلام وقتتون بخیر
   بله حق با شماست، اشتباه تایپی بوده، مرسی از تذکر
   وزن اعلام شده مربوط به یک شاخه میلگرد سایز ۸ هست که برابر با ۴.۷۴ می باشد
   اما وزن یک متر میلگرد ۸ طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۳۲ برابر است با ۰.۳۹۵ کیلوگرم هست.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.