نحوه محاسبه قیمت میلگرد

قیمت میلگرد چگونه محاسبه می شود؟ محاسبه قیمت روز میلگرد طبق وزن میلگرد استفاده شده در هر بندیل محاسبه می شود. به منظور محاسبه وزن میلگرد از یک فرمول اختصاصی استفاده می شود تا نتیجه نهایی به آسانی قابل استناد باشد. پس از به دست آوردن وزن میلگرد، با استفاده از قیمت روز میلگرد و طول آن، قیمت میلگرد کل پروژه به دست می آید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه محاسبه قیمت میلگرد در ادامه مقاله با آهن ملل همراه باشید.

محاسبه قیمت میلگرد چگونه انجام می گیرد؟

عوامل زیادی در تعیین قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی، اثرگذار هستند. از قیمت مواد اولیه گرفته تا تورم جهانی و حتی وزن میلگرد بر قیمت آن تاثیرگذار می باشند.

با این حال بهتر است بدانید قیمت میلگرد بر اساس وزن دقیق میلگرد تخمین زده می شود. از این رو نیاز است براس تخمین قیمت ابتدا به فرمول محاسبه وزن بر اساس مقیاس طول میلگرد آشنا شوید و بتوانید به صورت صحیح از آن استفاده کنید. برای تخمین میزان میلگرد مورد نیاز برای ساختمان سازی، از دو روش محاسبه کلی و محاسبه دقیق که آن هم بر اساس متراژ مورد نیاز در پروژه است، استفاده می شود.

در ادامه مقاله، به بیان نحوه محاسبه قیمت میلگرد بر اساس وزن آن می پردازیم.

مجموعه آهن ملل مناسب ترین قیمت میلگرد کارخانه ها و برند های مختلف را به مشتریان ارائه می کند.

محاسبه قیمت میلگرد
محاسبه قیمت میلگرد

روش محاسبه وزن یک متر میلگرد

در حالت کلی وزن یک متر از میلگرد می تواند بر اساس موارد زیر محاسبه شود:

  1. بر اساس جدول اشتال میلگرد
  2. بر اساس جدول وزنی کارخانه
  3. جدول لیستوفر
  4. با استفاده از فرمول

در روش محاسبات کلی به ازای هر متر مربع مساحت پروژه، ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم میلگرد در نظر گرفته می شود که به هیچ عنوان روش درست و مقرون به صرفه ای به حساب نمی آید؛ زیرا میزان هدر رفت میلگرد در پروژه بسیار زیاد خواهد بود.

از این رو بهترین روش، روش دقیق محاسباتی وزن میلگرد است که با استفاده از جدول لیستوفر و جدول اشتال محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید: “محاسبه سرانگشتی میلگرد فونداسیون

جدول لیستوفر
جدول لیستوفر
U2
cm2/m
W1
cm3
G
kg/m
Flache
cm2
d
mm
۳۱۴۰.۰۹۸۰.۶۱۷۰.۷۸۵۱۰
۳۷۷۰.۱۷۰۰.۸۸۸۱.۱۳۱۲
۴۰۸۰.۲۱۶۱.۰۴۱.۳۳۱۳
۴۴۰۰.۲۶۹۱.۲۱۱.۵۴۱۴
۴۷۱۰.۳۳۱۱.۳۹۱.۷۷۱۵
۵۰۳۰.۴۰۲۱.۵۸۲.۰۱۱۶
۵۶۵۰.۵۷۳۲.۰۰۲.۵۴۱۸
۵۹۷۰.۶۷۳۲.۲۳۲.۸۴۱۹
۶۲۸۰.۷۸۵۲.۴۷۳.۱۴۲۰
جدول اشتال میلگرد
  • پارامتر U2: سطح روکش است و هرچه این عدد کوچک تر باشد، روکش کم تری برای مقاومت در برابر آتش سوزی نیاز دارد.
  • پارامتر W :گشتاور مقاوم است که برای تخمین مقاومت پروفیل در برابر تنش های برشی کاربرد دارد.
  • پارامتر G: وزن هر متر از میلگرد است.
  • پارامتر d: قطر یا سایز میلگرد است.
  • پارامتر flache: سطح میلگرد در طول یک متر با واحد مترمربع است.
وزن هر شاخه۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲۳۶۴۰
وزن میلگرد آذر فولاد
امین
۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد آریان فولاد۷۱۰۱۴۱۸۲۳۲۸-۲۹۳۴-۳۵۴۴-۴۵۵۴-۵۵
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۲.۵-۱۳

۱۴.۵
۱۶.۵-۱۷

۱۸
۲۱.۵-۲۲

۲۳
۲۷.۵

۲۹


۳۵.۵


۴۵.۵
هشترود۹.۲۱۲.۸۱۷۲۲۲۷۳۳
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴۲۸
۲۹
وزن میلگرد اهواز۴.۷۵۷.۴۱۱۰.۶۸۱۴.۵۵۱۹۲۴.۶۲۹.۷۱۳۵.۸۱۴۶.۳۱۵۸.۱۷۵.۹
نوین متین۴.۶۷.۵۱۱۱۵۱۹۲۴۳۰۳۶۴۷۵۸۷۶
وزن میلگرد ذوب آهن
اصفهان
۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد راد همدان۹.۵۱۳.۵۱۷.۵۲۱.۵۲۷۳۱۴۲
وزن میلگرد شاهرود۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
وزن میلگرد شاهین
بناب
۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
بردسیر کرمان۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
آذر گستر سدید۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
وزن میلگرد کاوه تیکمه
داش
۴.۴۸۷.۰۳۱۰.۱۸۱۳.۵۶۱۸۲۳.۰۴۲۸.۹۲۳۵.۱۶۴۵.۳۶۵۵.۹۲۷۲.۴۸
قزوین۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴
فولاد اردبیل۶.۹۹.۵۱۲.۵۱۷.۵۲۰.۵
وزن میلگرد سیرجان
حدید
۴.۵۶۸.۸-۹۱۱-۱۱.۷۱۵.۵-۱۶
وزن میلگرد حسن رود۴.۳۶.۹۱۰۱۳.۸۱۸۲۲.۵۲۸۳۵.۷۴۶.۲
آناهیتا گیلان۱۰.۰۲۱۳.۸۱۸.۰۱۲۲.۸۲۸.۱۶۵
بافق۴.۷۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۶۳۵.۸۴۶.۲۵۸۷۵.۷
وزن زاگرس۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
فولاد گلستان۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
جهان فولاد غرب۴.۷۴۷.۴۹.۹۰۰۱۳۱۶۵۰۰۲۱.۷۰۰۲۶.۳۰۰۳۳۴۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
سپهر ایرانیان۴.۷۱۱
کویرکاشان۴.۳۵۷.۹۸۱۱.۲۱۵.۲۴۱۹.۸۱۲۵.۰۸۳۰.۹۷۳۷.۳۶۴۸.۲۸۶۰.۵۶۷۹.۱۲۱۰۰.۱۵
ابرکوه۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
روهینا۴.۶۷.۳۱۰.۳۱۴.۲۱۸.۵۲۳.۲۲۹۳۵۴۵۵۷۷۴۱۱۶
پرشین فولاد۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
نیک صدرای توس۱۰.-۱۰.۳۱۳.۸-۱۴۱۸-۱۸.۹۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
قائم۱۰.۶۱۳.۷۱۷.۵۲۲.۷۲۸.۵۴۵.۹
پارس آرمان شفق۵۸
هیربد۴.۷۴۷.۳۹۱۰.۶۵۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۳۲۸.۹۲۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
آریا ذوب۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۶۳۵.۷۶۴۶.۲
جهان فولاد سیرجان۴.۷۷.۲۱۰.۴۱۴.۲۱۸.۷۲۳.۵۲۸.۹۳۴.۶۴۵.۱۵۶.۴۷۳.۵
فایکو۷.۵۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۵.۸۴۶.۲۵۷۷۵
سیادن ابهر۴.۵۷.۴۴۱۰.۶۸۱۴.۵۱۸.۹۲۳.۹۲۹.۶۳۵.۶۴۴۵.۶۵۸
کیان کاشان۷.۵۱۰-۱۰.۵۱۴-۱۴.۵۱۸
شمس تهران۹.۵
۱۰
دماوند۱۵۱۷
۱۸
کرمان۱۹
الیگودرزکلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
شیرازکلاف
۳۲۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کیان فولاد ابهر۴.۲۷.۲۱۰.۳۱۳.۹۱۸.۱۲۳۲۸۳۳.۸۴۳.۷
معراج البرز گلستان۱۲.۵۰۰-۱۳.۸۰۰۱۵.۸۰۰-۱۷۲۱-۲۴۲۷
جدول وزن میلگزد

فرمول محاسبه دقیق میلگرد مورد نیاز ساختمان به صورت زیر است:

نحوه محاسبه وزن میلگرد
نحوه محاسبه وزن میلگرد

نحوه محاسبه قیمت یک شاخه میلگرد

برای محاسبه قیمت یک شاخه میلگرد به طور کلی به ۲ پارامتر وزن یک شاخه و قیمت هر کیلو نیاز داریم. فرمول محاسبه قیمت یک شاخه میلگرد به شرح زیر است:

قیمت یک شاخه میلگرد= وزن یک شاخه * قیمت هر کیلو میلگرد

جمع بندی

با مطالعه این مقاله دریافتیم که برای محاسبه قیمت میلگرد، در ابتدا نیاز به محاسبه وزن میلگرد داریم که با فرمول نوشته شده در این مقاله، قیمت میلگرد به دست می آید. در حالت کلی فروش میلگرد براساس وزن آن صورت می گیرد و برای تعیین دقیق وزن میلگرد مورد نیاز باید فرمول محاسبه وزن، براساس مقیاس طول را مد نظر قرار داد.

سوالات متداول نحوه محاسبه قیمت میلگرد

قیمت میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

قیمت میلگرد براساس وزن میلگرد استفاده شده در هر بندیل میلگرد محاسبه می شود و محاسبه وزن میلگرد یک فرمول منحصر به فرد خود را دارد که برای محاسبه قیمت میلگرد بسیار دقیق می باشد.

محاسبه وزن میلگرد به چه صورت است؟

فروش میلگرد بر اساس وزن صورت می گیرد و برای تعیین دقیق وزن میلگرد مورد نیاز باید فرمول محاسبه وزن، بر اساس مقیاس طول را مد نظر قرار داد.

فروش میلگرد بر چه اساسی صورت می گیرد؟

فروش میلگرد براساس وزن میلگرد صورت می گیرد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.