امروز : شنبه 3 آبان 1399

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 130 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 افزایش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر : 200تا 300تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد هشترود : 100تا 150تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 250 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 550 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد حسن رود : 100 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 100 تومان مجدد افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 170 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان : ثابت

تنظیم بازار در پی کنترل بخش تقاضا

1399/07/06 0
تنظیم بازار و کنترل بخش تقاضا

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در حالی‌که رشد مستمر نرخ ارز به افزایش قیمت شمش و مقاطع فولادی در بورس و بازار آزاد منجر شده، نهادهای دولتی قصد دارند با تمرکز بر کفه عرضه، بازار را متعادل کنند، اما از آنجا که رشد نرخ ارز ظرف‌ ماه‌ های اخیر تقاضای غیر واقعی در رینگ بورس ‌کالا را…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در حالی‌که رشد مستمر نرخ ارز به افزایش قیمت شمش و مقاطع فولادی در بورس و بازار آزاد منجر شده، نهادهای دولتی قصد دارند با تمرکز بر کفه عرضه، بازار را متعادل کنند، اما از آنجا که رشد نرخ ارز ظرف‌ ماه‌ های اخیر تقاضای غیر واقعی در رینگ بورس ‌کالا را نیز افزایش داده، تمرکز بر کنترل بخش تقاضا نیز عاملی مهم در کنترل بازار به‌ شمار می‌ رود، پس نباید از آن غافل شد.

از این رو در این میان کنترل مجدد سهمیه‌ های بهین‌ یاب و آوردن کل معاملات هر بخش به رینگ بورس به‌ جای عرضه مچینگ در عین افزایش عرضه، می ‌تواند راهکاری برای کنترل بازار باشد. تجمیع عرضه ‌ها در بورس کالا در کنار مدیریت و پایش و پالایش تقاضا در چارچوب سامانه بهین ‌یاب و موارد جانبی تجربه‌ ای است که در بازار محصولات پتروشیمی امتحان شده و پس از مثمر بودن، در حال تجربه مجدد آن در بازار آهن و فولاد هستیم.

به این ترتیب، نباید از این نکته نیز غافل شد که رشد نرخ آهن و فولاد، تابعی از وضعیت اقتصاد بوده و با توجه به ارز نیمایی ۲۱ هزار تومانی، بازگشت به نرخ‌ های چند ماه گذشته در زمینه شمش و محصولات فولادی تنها خوابی خوش است. ستاد تنظیم بازار، در خصوص برنامه وزارتخانه برای عرضه کل فولاد تولیدی در بورس بیان کرد: میزان کف عرضه هر یک از تولید کنندگان فولاد در جلسه‌ ای میان نماینده ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کننده تعیین می‌ شود و هر تولید کننده‌ ای ملزم به رعایت کف این عرضه نیز می باشد.
میزان کف عرضه تمام‌ شده، بسته به محصول متفاوت بوده و در برخی کالاها شاهد الزام عرضه ۶۰ درصد کل در رینگ بورس خواهیم بود، در برخی موارد نیز میزان کف عرضه براساس ۹۰ درصد تقاضای بورس تعیین می ‌شود اما از آنجا که گاهی تولید کنندگان میزان کف عرضه تعیین‌ شده را منطقی نمی ‌دانند، کف تعیین‌ شده برای عرضه را رعایت نمی ‌کنند.