بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، برخی از افراد هنوز هم با عدله خود در پی توجیه افزایش قیمت شمش القایی در این روزها، آن هم در شرایطی که بازار تقاضا از سمت پایین و مصرف‌کننده نهایی تقریبا در رکود کامل به سر می‌برد، هستند. رفتار بازار بورس کالا در سمت محصول نهایی به روشنی می‌تواند گواه این موضوع باشد.

در این مدت اخیر یک سیستم موجی شکل بر قیمت‌ها در بازار مقاطع طویل فولادی حاکم شده‌است. دیگر خبری از افزایش قیمت‌ها همسو با رشد تقاضا نمی‌باشد.

سمت عرضه بدون توجه به تقاضا، صرفا به صورت برنامه‌ریزی شده و دستوری در تلاش برای رسیدن به اهداف بالاتر است. صرف‌نظر از فعالان میانی و تولیدکنندگان کوچکی که به طبع همگام و هم فرکانس با این سیستم گام برمی‌دارند، بنظر می‌رسد که این خاستگاه از سمت سرچشمه و منبع مواد اولیه از سمت تولیدکنندگان مواد اولیه و فولادسازان بزرگ هدایت می‌شود.

نادیده گرفته شدن تقاضا از سمت مصرف‌کننده شاید به دلیل فشار از بالا، نرخ فروش بالای آهن اسفنجی و عرضه‌های قطره چکانی این کالا در این روزها و در بازار داخلی است.
با اینکه برخی از تولیدکنندگان بزرگ‌تر شمش، حجم قابل توجهی از آهن اسفنجی مورد نیاز خود را تا پایان سال خریداری کرده‌اند، اما به واسطه عرضه‌های قطره چکانی این کالا در بازار داخلی، تا حدودی تحت فشار هستند.

واحدهای کوچکتر القایی هم این روزها با بازار حداقل 2550 تومانی آهن اسفنجی مواجه هستند که از تناسب 50 درصدی نرخ آهن اسفنجی نسبت به نرخ فروش شمش، به مراتب بالاتر است.

می‌توان گفت در واقع مشکل اصلی و اساسی امروز بازار داخلی، تهیه مواد اولیه‌ای است که فعلا اولویت و رویکرد آن بازارهای صادراتی است و به نرخ های داخلی و خاستگاه مشتری داخلی کمتر توجه دارد. این نوع رویکرد هم بنظر می‌رسد که فعلا از سیاست‌های کلی دولت در جهت اولویت تامین نیاز ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی سرچشمه می‌گیرد، کما اینکه چندی پیش با اعمال محدودیت صادرات این ماده اولیه یا همان آهن اسفنجی از سمت یک مقام بالای دولتی مخالفت شد و به طوری‌که دیده می‌شود مشکل کمبود و تامین مواد اولیه هنوز برای بخش خصوصی مرتفع نشده و در حال حاضر محرک اصلی افزایش قیمت‌های مقاطع طویل فولادی در بازار داخلی محسوب می‌شود.