امروز : دوشنبه 7 مهر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع لوله : 300 تا 900 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : 400 تومان افزایش

قیمت انواع ورق آهن : از 100 تا 3000 هزار تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : 50 هزار تومان تنها در برخی سایزها افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 150 تومان افزایش در برخی سایزها افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 100 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد حسن رود : 150 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : 300 تا 370 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

شرایط بحرانی در بازار آهن

1399/03/07 0
بازار آهن در شرایط بحرانی

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در روزهای اخیر بازار آهن در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. شرایط حاکم بر بازار نگران کننده است. به نظر می رسد که مقام های نظارتی و دولت، بازار را به حال خود رها کرده و کوچکترین نظارتی بر آن صورت نداده اند. علاوه بر این، شواهد موجود در بازار حاکی…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در روزهای اخیر بازار آهن در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. شرایط حاکم بر بازار نگران کننده است. به نظر می رسد که مقام های نظارتی و دولت، بازار را به حال خود رها کرده و کوچکترین نظارتی بر آن صورت نداده اند.

علاوه بر این، شواهد موجود در بازار حاکی از آن است که مقام های نظارتی افسار بازار را به دست فولادسازان بزرگ سپرده اند و تا به این وسیله آنان بتوانند با نرخ فروش بازارهای صادراتی، به ارزآوری کشور کمک کند. با این حال، نمی توان این هدف را برای به حداقل رسیدن عرضه و امید به تامین بازار داخلی کافی دانست.

بعد از گذشت ماه ها که انواع و اقسام دستورالعمل های تنظیم بازار صادر شد و بازار با این نوع از دستور العمل ها دست و پنجه نرم می کرد، حالا به نظر می رسد دستورالعمل های صادره از خودشان هم به اجرا نشده است. در صورتی هم که قانونی اعمال می شد به صورت سلیقه ای بوده و پس از اعمال اولیه، در اواسط مسیر رها شده است.

در نهایت، نتیجه آن شد که زور دولت و یا ستاد تنظیم بازار به فولادسازان در نرخ های پایین تر از نرخ صادراتی نرسد و بر اساس آخرین تصمیماتی که در جلسات مشترک گرفته شده، ستاد تنظیم بازار در خصوص دخالت در بازار عقب نشینی نموده و افسار را به دست فولادسازان بزرگ سپرده است.

در حال حاضر با بسته شدن پرونده قیمت انواع مقاطع فولادی در بازار فولاد داخل، با قیمت پایین این محصولات نسبت به نرخ جهانی، بازار در حال رفتن سمتی می باشد که در صورتی که نرخ فروش صادراتی با نرخ داخلی همسان شود، فولادسازان شیر فلکه عرضه در داخل را باز خواهند کرد. همچنین دولت روی این موضوع بسیار اصرار دارد که ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی به داخل کشور باز گردد.