امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400

قیمت شمش فولادی:  

200 تومان

افزایش

قیمت انواع ورق آهن:  

100 تا 200 تومان

افزایش

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 400 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

50 تومان مجددا

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان مجددا

افزایش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

50 تا 100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد حسن رود:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهرود:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

200 تا 300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

50 تا 100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

160 تومان

افزایش

رشد اخیر تولیدات ذوب آهن اصفهان

بهناز میرلوحی
الهام موسوی 1399/09/17 0
رشد اخیر تولید ذوب آهن

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، تعهدات ذوب‌آهن در بازار تنها مختص ریل نیست و همچنین شامل تیرآهن‌های سنگین نیز می‌شود. معاون بهره‌برداری ذوب ‌آهن اصفهــان با بیان اینکه طی سال‌جاری این شرکت موفق شد سبد محصولات صنعتی خود را از ۷ درصد به ۱۵درصد افزایش دهد، گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده کشش بازار ریل کشور ســالانه ۱۰۰ هزار…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، تعهدات ذوب‌آهن در بازار تنها مختص ریل نیست و همچنین شامل تیرآهن‌های سنگین نیز می‌شود. معاون بهره‌برداری ذوب ‌آهن اصفهــان با بیان اینکه طی سال‌جاری این شرکت موفق شد سبد محصولات صنعتی خود را از ۷ درصد به ۱۵درصد افزایش دهد، گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده کشش بازار ریل کشور ســالانه ۱۰۰ هزار تن است و حتی با توســعه و اجرای خطوط ریلی به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیاز کشور به ریل به ۶۰ تا ۷۰ هزار تن برسد.

مهرداد تولاییان با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت ذوب‌ آهن که موجب سـودآوری شده تولید ریل است، اظهار کرد: سیاست‌گذاری و برنامه بلندمدت ذوب‌آهن این است که بتواند در سبد خود محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند ریل و محصولات صنعتی همچون فولادهای ۷۰ کروم۲، آرک‌ها و ریل‌های معدنی و ورق سازه را تولید کند.

وی با بیان ایــنکه ذوب‌آهن به جــای محصولات ســاختمانی همچــون میلگرد و تیرآهن به ســمت محصــولات صنعتی پیش رفته اســت، تصریح کرد: با وجودی که در کشــور محدودیت‌های مواد اولیه و انرژی وجود دارد، در کنــار کمیت محصولات باید به سمت افزایش کیفیت محصولات تولیدی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه البتــه ذوب‌آهن در حوزه صادرات نیز فعال است و بین ۴۵ تا ۵۰ درصد محصولات این شرکت صادر می‌شــود، اظهار کرد: اما درباره ریل، با توجه بــه نیازهای داخلــی، همچنان فضای موجود تاکید بر تامین نیاز ریل داخل دارد تا مجوزی برای واردات ریل به کشور صادر نشود

معاون بهره‌برداری شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه حدود ۸۰درصد تیرآهن‌های سنگین کشور توسط ذوب‌آهن تولید می‌شــود، گفت: با توجه به این موضوع نمی‌توان تنها اقدام به تولید ریل کرد و مجموعه‌ای از محصــولات را با توجه به سفارش‌ها و تعهدات خود تولید می‌کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر در داخل به تیرآهن ســنگین نیاز نباشد، ذوب‌آهن می ‌تواند تمام وقت خود را به تولید ریل اختصاص دهد.

تولاییان با بیان ایــنکه براساس قراردادهای موجود ماهانه ۱۰ هزار تن تیرآهن سنگین توسط کارخانه ذوب ‌آهن تولید می‌شــود، اما نیازهای موجود در بازار ماهی ۸ هزار تن اســت، گفت: با توجه به قرارداد یکساله ذوب‌آهن در تامین تیرآهن‌های سنگین، تا ۶ ماه نخست سال آینده نیز روند بازار همین گونه خواهد بود.