امروز : جمعه 3 بهمن 1399

قیمت شمش فولادی:  

50 تا 100 تومان در برخی کارخانه ها

افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

200 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت پروفیل زد:  

ثابت

قیمت قوطی آهن:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد نیشابور:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

250 تومان

افزایش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد هشترود:  

200 تا 250 تومان

افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد حسن رود:  

100 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

رشد اخیر تولیدات ذوب آهن اصفهان

بهناز میرلوحی
الهام موسوی 1399/09/17 0
رشد اخیر تولید ذوب آهن

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، تعهدات ذوب‌آهن در بازار تنها مختص ریل نیست و همچنین شامل تیرآهن‌های سنگین نیز می‌شود. معاون بهره‌برداری ذوب ‌آهن اصفهــان با بیان اینکه طی سال‌جاری این شرکت موفق شد سبد محصولات صنعتی خود را از ۷ درصد به ۱۵درصد افزایش دهد، گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده کشش بازار ریل کشور ســالانه ۱۰۰ هزار…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، تعهدات ذوب‌آهن در بازار تنها مختص ریل نیست و همچنین شامل تیرآهن‌های سنگین نیز می‌شود. معاون بهره‌برداری ذوب ‌آهن اصفهــان با بیان اینکه طی سال‌جاری این شرکت موفق شد سبد محصولات صنعتی خود را از ۷ درصد به ۱۵درصد افزایش دهد، گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده کشش بازار ریل کشور ســالانه ۱۰۰ هزار تن است و حتی با توســعه و اجرای خطوط ریلی به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیاز کشور به ریل به ۶۰ تا ۷۰ هزار تن برسد.

مهرداد تولاییان با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت ذوب‌ آهن که موجب سـودآوری شده تولید ریل است، اظهار کرد: سیاست‌گذاری و برنامه بلندمدت ذوب‌آهن این است که بتواند در سبد خود محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند ریل و محصولات صنعتی همچون فولادهای ۷۰ کروم۲، آرک‌ها و ریل‌های معدنی و ورق سازه را تولید کند.

وی با بیان ایــنکه ذوب‌آهن به جــای محصولات ســاختمانی همچــون میلگرد و تیرآهن به ســمت محصــولات صنعتی پیش رفته اســت، تصریح کرد: با وجودی که در کشــور محدودیت‌های مواد اولیه و انرژی وجود دارد، در کنــار کمیت محصولات باید به سمت افزایش کیفیت محصولات تولیدی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه البتــه ذوب‌آهن در حوزه صادرات نیز فعال است و بین ۴۵ تا ۵۰ درصد محصولات این شرکت صادر می‌شــود، اظهار کرد: اما درباره ریل، با توجه بــه نیازهای داخلــی، همچنان فضای موجود تاکید بر تامین نیاز ریل داخل دارد تا مجوزی برای واردات ریل به کشور صادر نشود

معاون بهره‌برداری شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه حدود ۸۰درصد تیرآهن‌های سنگین کشور توسط ذوب‌آهن تولید می‌شــود، گفت: با توجه به این موضوع نمی‌توان تنها اقدام به تولید ریل کرد و مجموعه‌ای از محصــولات را با توجه به سفارش‌ها و تعهدات خود تولید می‌کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر در داخل به تیرآهن ســنگین نیاز نباشد، ذوب‌آهن می ‌تواند تمام وقت خود را به تولید ریل اختصاص دهد.

تولاییان با بیان ایــنکه براساس قراردادهای موجود ماهانه ۱۰ هزار تن تیرآهن سنگین توسط کارخانه ذوب ‌آهن تولید می‌شــود، اما نیازهای موجود در بازار ماهی ۸ هزار تن اســت، گفت: با توجه به قرارداد یکساله ذوب‌آهن در تامین تیرآهن‌های سنگین، تا ۶ ماه نخست سال آینده نیز روند بازار همین گونه خواهد بود.