امروز : سه شنبه 8 مهر 1399

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

مشکلات اساسی صنعت فولاد ایران

1398/07/15 0
مشکلات اساسی صنعت فولاد ایران

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، یکی از مشکلات بنیادی در صنعت فولاد، عدم سیاست‌گذاری صحیح می‌باشد. این مسئله باعث شده که برخی‌ها در قالب شرکت و یا مجتمع، دیدگاهی بخشی در مورد صنعت فولاد داشته‌باشند. برای اصلاح این شرایط، نیاز است که تولیدکنندگان با یکدیگر همکاری صنفی انجام دهند. به این ترتیب، از این طریق خواهند توانست…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، یکی از مشکلات بنیادی در صنعت فولاد، عدم سیاست‌گذاری صحیح می‌باشد. این مسئله باعث شده که برخی‌ها در قالب شرکت و یا مجتمع، دیدگاهی بخشی در مورد صنعت فولاد داشته‌باشند.

برای اصلاح این شرایط، نیاز است که تولیدکنندگان با یکدیگر همکاری صنفی انجام دهند. به این ترتیب، از این طریق خواهند توانست که شرایط را به طور دقیق تحلیل کنند و موانع و دغدغه‌ها را با نهادهایه‌ متولی و تصمیم‌گیر برطرف کنند. بنابراین، به این صورت قادر خواهند بود که از منافع سرمایه‌گذاران و شاغلین این بخش نگهداری کنند.

این مسئله زمانی تحقق می‌یابد که نسبت به وضعیت بازار آگاهی کامل داشته‌باشند. علاوه بر این، باید برنامه‌ریزی مدونی برای متقاعد کردن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان وجود داشته‌باشد. مادامی که این عوامل در نظر گرفته نشوند، و هر کدام از فعالان بازار فولاد تصمیم بگیرند که به صورت انفرادی و بخشی، تفکرات خود را بر بازار پیاده کنند، چیزی به جز نتیجه بی‌حاصل و اتخاذ سیاست‌های اشتباه حاصل نمی‌شود.

برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل مشکلات صنعت فولاد، باید با توجه به مقتضیات محلی و خرد در چارچوبی ملی و به شکل پیوندی تنگاتنگ با فعالان بازار عمل کرد.
با توجه به بیان صریح دولت، توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و موثرترین سرمایه می‌باشد. بنابراین، در راستای تحقق این مسئله، میدان دادن به نیروهای جوان و تحصیل‌کرده، برگزیدن مدیران شایسته پیگیری شد. پیرو همین موضوع، انگیزش و مشارکت نیروی انسانی در تولید و بهبود راندمان آن تحقق یافت.

به همین ترتیب، قرار بر این شده که توجه به موضوعات اجتماعی محیط تولیدی اعم از کارخانه و جوار آن شامل بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌ سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌های اجتماعی و بسترسازی برای مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات زیست‌محیطی از جمله آلودگی‌های هوا با توجه و جدیت بیشتری دنبال شود.


برچسب‌ها: