امروز : یکشنبه 6 مهر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع لوله : 300 تا 900 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : 400 تومان افزایش

قیمت انواع ورق آهن : از 100 تا 3000 هزار تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : 50 هزار تومان تنها در برخی سایزها افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 150 تومان افزایش در برخی سایزها افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 100 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد حسن رود : 150 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : 300 تا 370 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

بررسی عملکرد تولیدکنندگان مقاطع فولادی در سال جاری

1398/09/24 1

طبق بررسی کارشناسان آهن ملل اصفهان، طبق آمار تولیدکنندگان مقاطع فولادی، امسال میزان تولید شمش فولاد خام در حدود 5 درصد و تولیدات فولادی نیز 7 درصد نسبت به مدت مشابهی در سال 97 رشد کرده‌است. در واقع می‌توان کل تولید فولاد میانی به حدود 15 میلیون و 168 هزار تن رسیده‌است. این میزان از تولید نسبت به مدت هفت…

طبق بررسی کارشناسان آهن ملل اصفهان، طبق آمار تولیدکنندگان مقاطع فولادی، امسال میزان تولید شمش فولاد خام در حدود 5 درصد و تولیدات فولادی نیز 7 درصد نسبت به مدت مشابهی در سال 97 رشد کرده‌است. در واقع می‌توان کل تولید فولاد میانی به حدود 15 میلیون و 168 هزار تن رسیده‌است. این میزان از تولید نسبت به مدت هفت ماه سال گذشته به میزان 5 درصد رشد یافته‌است.

بر اساس آمارها، از این حجم تولید، 8 میلیون و 872 هزار تن به بیلت بلوم و 6 میلیون و 296 هزار تن به اسلب اختصاص دارد. علاوه بر این، کل تولیدات فولادی در مدت زمانی که ذکر کردیم به 11 میلیون و 752 هزار تن دست یافته‌است. این میزان از تولید نشان‌دهنده رشد هفت درصدی نسبت به سال گذشته می‌باشد. این حجم از تولید در حالی است که در سال 97 میزان تولیدات فولادی به اندازه 10 میلیون و 955 هزار تن بود.
بررسی آمارها نشان داده که میزان مقاطع طویل فولادی در سال 97، 5 میلیون و 682 هزار تن بوده‌است. علاوه بر این، سهم مقاطع تخت فولادی حدود 6 میلیون و 70 هزار تن است. این میزان از تولید نسبت به دوره مشابه سال 97 به میزان 77 درصد رشد یافته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد تولید تیرآهن نسبت به سال 97 در حدود 27 درصد رشد داشته‌است. علاوه بر این، ورق پوشش‌دار در حدود 24 درصد افزایش تولید داشته‌است.

در طی چندین ماه اخیر امسال میزان تولید تیرآهن در حدود 625 هزار تن شد. این میزان از تولید در حالی است که در سال گذشته تنها 492 هزار تن تولید داشته‌است. در سال 98 با حمایت دولت و همت تولیدکنندگان کشورمان، میزان تولید ورق پوشش‌دار به حدود 975 هزار تن رسید. این میزان از تولید تولیدکنندگان مقاطع فولادی نسبت به ادوار گذشته به 788 هزار تن ثبت شده‌است.


نظرات

  • سعید منتظری

    با افزایش تولید فولاد، صادرات هم پررنگ تر میشه و این ارزآوری برای کشور خوبه