امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

اخبار آهن آلات

نحوه تخصیص سهمیه به فعالان حوزه فولاد

بهناز میرلوحی
الهام موسوی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰
نحوه تخصیص سهمیه به فعالان فولاد

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، سیف الله امیری در رابطه با تبیین فعالیت سامانه بهین یاب و چگونگی تخصیص سهمیه به تولید کنندگان محصولات فولادی، بیان کرد: در سامانه بهین یاب برای تخصیص سهمیه شرکت های گوناگون استان ها، شرکت ها اطلاعات روزانه، هفتگی و ماهانه  خود را ثبت و درج می…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، سیف الله امیری در رابطه با تبیین فعالیت سامانه بهین یاب و چگونگی تخصیص سهمیه به تولید کنندگان محصولات فولادی، بیان کرد: در سامانه بهین یاب برای تخصیص سهمیه شرکت های گوناگون استان ها، شرکت ها اطلاعات روزانه، هفتگی و ماهانه  خود را ثبت و درج می کنند و از طرفی کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت هر استان، اطلاعاتی مانند قبض برق، گاز، آب و انرژی های مصرفی و همچنین حجم تولید و فروش و ظرفیت کارخانه ها را بررسی می کنند و در سامانه بهین یاب ثبت و درج می شود و با توجه به دستور العمل ها سهمیه بندی تخصیصی اجرا می گردد.

وی در ادامه ذکر کرد: تمامی مسئولیت های تایید سهمیه ها با رئیس سازمان هر استان می باشد که پس از تایید از سوی رئیس سازمان، اطلاعات تولیدکنندگان فولاد به معاونت وزارت صمت فرستاده می شود و سپس بار دیگر این سهمیه ها مورد بررسی مجدد قرار می گیرند. اما در صورت کلی می توان گفت مسئولیت اصلی با اداره کل هر استان می باشد.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه اشاره کرد که اگر در این میان سهمیه ها با اطلاعات یکسان نبود و اطلاعات ثبت شده دارای تناقض باشد، برای بررسی مجدد به استان ها فرستاده می شود و که از این مرحله به بعد بررسی های مجدد سهمیه ها و تایید نهایی آن ها و یا رد شدن آن ها به عهده اداره کل هر استان می باشد و وزارت صمت به هیچ وجه حق تغییر یا دخل و تصرف در سهمیه ها را ندارند که در این صورت اجازه ورود به سیستم را هم ندارد.

سیف الله امیری در رابطه با سود آوری بیشتر کارخانه توسط سهمیه بیشتر، بیان کرد: وزارت صمت در تلاش برای تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدی بر حسب سهمیه بندی و درصدی از ظرفیت تولیدی کارخانه های تولید فولاد، است و به همه تولیدکنندگان مواد اولیه داده می شود اما شرایط موجود به این شکل است که هر چقدرمیزان سهمیه بیشترباشد، سود بیشتری نصیب تولیدکنندگان خواهد شد، اغلب از کمبود سهمیه گلایه دارند. به هر حال وزارت صمت بر این باور است که به اندازه کافی به کارخانه های تولیدی سهمیه داده می شود.