امروز : شنبه 28 فروردین 1400

نقدینگی حساب‌های بانکی روانه بازار آهن می‌شود

بهناز میرلوحی
آهن ملل 1398/08/09 1
نقدینگی بانک روانه بازار آهن

شواهد حاکی از آن است که روند صعودی قمیت‌ها در بازار حباب نبوده‌است. به دلیل تفکراتی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش گرفته ‌است، این حباب قیمت همچنان وجود دارد. بر اساس گزارشات واحد خبر آهن ملل اصفهان، طرحی در وزارت اقتصاد در مورد مالیات ارائه شده‌است. طبق این طرح، مالیات از سود سپرده بانکی برای توسعه پایه‌های مالیاتی…

شواهد حاکی از آن است که روند صعودی قمیت‌ها در بازار حباب نبوده‌است. به دلیل تفکراتی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش گرفته ‌است، این حباب قیمت همچنان وجود دارد. بر اساس گزارشات واحد خبر آهن ملل اصفهان، طرحی در وزارت اقتصاد در مورد مالیات ارائه شده‌است. طبق این طرح، مالیات از سود سپرده بانکی برای توسعه پایه‌های مالیاتی اخذ می‌شود. با اجرای چنین طرحی شرایط برای آن دسته از افرادی که در بازار آهن سرمایه گذاری کرده اند، دشوار می‌شود. آن‌ها ناچارند سرمایه خود را از بانک خارج کرده و وارد بازار کنند. با توجه به این وضعیت، امکان افزایش قیمت آهن‌آلات وجود دارد و ثبات بازار از بین خواهد رفت. شاید رکود در بازار آهن نیز اتفاق بیفتد.

بر اساس گزارش‌های واحد خبر آهن ملل اصفهان، با اجرای این طرح مالیاتی در مجموع 20 تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات برآورد می‌شود. این طرح هنوز به اجرا نرسیده و در دست بررسی است، اما اجرای آن ممکن است بر بسیاری از مقررات تاثیرگذار باشد. در بندی از این طرح، درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌تواند مشمول مالیات شود:

  • سود حاصل از انواع عقود اسلامی
  • سود سرمایه‌گذاری نزد اشخاص دیگر
  • 50 درصد از سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی
  • سود سرمایه‎‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
  • سودی که به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، صندوق‌ها، موسسات مالی و اعتباری و غیره اختصاص دارد.

نظرات

  • امینی از اصفهان

    در زمانی که کشورهای غربی در حال فشارهای تحریم روی ما هستند باید با سرمایه گذاری در بازار، نقدینگی کشور و سرمایه در گردش را بالا ببریم تا بتونیم در مقابل این فشارها مقاومت کنیم.