امروز : شنبه 28 فروردین 1400

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

100 تومان

افزایش

ایستادگی بازار آهن بر افزایش قیمت ها

بهناز میرلوحی
الهام موسوی 1399/06/20 0
ایستادگی بازار آهن بر افزایش قیمت ها

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، ریزش بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد سبب سرریز شدن نقدینگی به بازارهای کالایی ظرف یک هفته اخیر شد که بازار فولاد نیز از این سرریز شدن در امان نماند و با افزایش قیمت روبه رو شد. رشد نرخ ارز نیمایی بالا رفتن قیمت های پایه در بورس کالا را به دنبال داشت…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، ریزش بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد سبب سرریز شدن نقدینگی به بازارهای کالایی ظرف یک هفته اخیر شد که بازار فولاد نیز از این سرریز شدن در امان نماند و با افزایش قیمت روبه رو شد. رشد نرخ ارز نیمایی بالا رفتن قیمت های پایه در بورس کالا را به دنبال داشت و با افزایش نرخ ارز آزاد، میزان رقابت برای خرید شمش و مقاطع شدت گرفت، چرا که در این وضعیت تعویق خرید برای هفته های بعد به معنی زیان خواهد بود.
با وجود بازار داغ شمش و مقاطع در رینگ بورس کالا اما بازار آزاد مقاطع طویل فولادی این روزها رونقی داشت و با وجود اینکه پیش بینی می شد بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد به ۱۱ هزار تومان برسد، نبود مشتری خرد و بزرگ در این بازار اجازه نداد که قیمت میلگرد در این هفته به ۱۱ هزار تومان برسد.
در این بین اگر مسئولان امر نتوانند فکری برای نقدینگی فزاینده در کشور کنند، افزایش قیمت شمش و مقاطع طویل فولادی حتی با وجود نبود تقاضای مصرفی امر گریز ناپذیری خواهد بود که در صورت وقوع سبب می شود تا شرایط رکود تورمی در بازار رقم بخورد.
در روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه، بورس کالا شاهد عرضه ۸۶ هزار تن شمش فولاد با نرخ پایه ۷۹۰۰۰ تومان بود. با وجود اینکه معاملات ابتدایی این محصول در رینگ شاهد رقابتی قابل توجه بود به این صورت که نرخ هر کیلوگرم شمش به ۹۵۰۰۰ تومان رسید ولی در ادامه بعد از وقفه ای کوتاه در روند معاملات ، میزان رقابت منطقی تر شد و در نهایت نیز میانگین قیمت هر کیلوگرم شمش معامله شده در این روز به ۹ هزار و ۵۰ تومان رسید.
با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد بورس، نرخ هر کیلوگرم شمش برای تولیدکننده نهایی ۹۸۵۰ تومان خواهد بود. در هفته های گذشته صحبت از معامله هر کیلوگرم شمش با نرخ ۹ هزار تومان در بورس کالا و تایید آن دور از ذهن بود ولی افزایش نرخ ارز نیمایی از طرفی سبب بالا رفتن قیمت پایه شد و از سوی دیگر نیز افزایش نرخ ارز آزاد با ایجاد ذهنیت مجدد رشد قیمت ها و درکنار آن ریزش بازار سرمایه، افزایش قیمت در بورس کالا و بازار آزاد را در پی داشت.