امروز : یکشنبه 6 مهر 1399

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

تدوین برنامه‌ای جامع پیرامون صنعت فولاد ایران

1398/09/06 0

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، میزان تولید 55 میلیون تن در سال 1404 را در نظر داریم. لازم است که دولت جهت هموار شدن این مسیر و رسیدن به این هدف، بروکراسی‌های غیر ضروری را کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان خبره در حوزه صنعت فولاد معتقدند که با استفاده از برنامه‌ای جامع…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، میزان تولید 55 میلیون تن در سال 1404 را در نظر داریم. لازم است که دولت جهت هموار شدن این مسیر و رسیدن به این هدف، بروکراسی‌های غیر ضروری را کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان خبره در حوزه صنعت فولاد معتقدند که با استفاده از برنامه‌ای جامع پیرامون صنعت فولاد ایران، می‌توان به تولید 55 میلیون تن در سال رسید. در سال‌های گذشته فعالیت‌های مهمی پیرامون تدوین این برنامه صورت گرفته‌است.

با استفاده از عملکرد خوب و مشاوره صحیح شرکت ملی فولاد و شرکت فولاد تکنیک، طرح جامع فولاد به روز رسانی شد. بر همین اساس، کمبودها و نواقص زنجیره فولاد معین شد و کارشناسان در رفع آن کوشیدند. در ابتدا که این طرج ارائه شد، برخی از کارشناسان اعلام کردند که تولید 55 میلیون تن در سال هدفی واهی و بلند پروازانه است. این در صورتی است که بسیاری از فعالان بازار در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر این باورند که رسیدن به این هدف امکان‌پذیر است و دور از واقعیت نیست. از این رو در سال 1393 با تلاش و همت سرمایه‌گذاران کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی، طرح جامع برنامه فولاد عملی شد. بر همین اساس، ظرفیت تولید فولاد در سال 1392 حدود 22 میلیون تن بود. در سال بعد نیز این ظرفیت تولید به 35 میلیون تن رسید.

می‌توان بررسی کرد که در سال 1404، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌ها به موقع انجام شود و طرح‌ها کامل شود، برنامه تولید 55 میلیون تن فولاد به واقعیت خواهد رسید. این در حالی است که در سال 1392 ظرفیت تولید فولاد از 22 میلیون تن به 35 میلیون تن در سال بعد از آن رسید.