امروز : پنج شنبه 1 آبان 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع لوله : ثابت و برخی 100 تا 200 تومان افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تا 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 220 تا 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : 100 تومان مجددا افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد حسن رود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : اعلام شد

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : ثابت

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 80 تومان مجدد افزایش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان : 280 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 50تا 150 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 150 تومان افزایش

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

گروه فولاد ارومیه یکی از بزرگترین مجتمع‌‌های فولادی در شمال غرب ایران است. این گروه متشکل از ۵ شرکت تولیدی می‌باشد که دارای ظرفیت کامل محصولات فولادی می‌باشد.

 • شرکت فولاد ارومیه
 • شرکت نورد لوله خاورمیانه
 • شرکت لوله و پروفیل ارومیه
 • شرکت چی چست گاز و گالوانیزه
 • شرکت صنعتی دورنا

با به دست گرفتن بازار داخلی، انواع مختلف محصولات با بهترین کیفیت به کشورهای همسایه صادر می‌شود. به کشورهایی مانند ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و عراق محصولات صادر می‌شوند.

محصولات کارخانه لوله و پروفیل ارومیه

 • لوله‌های مارپیچ
 • لوله‌های صنعتی
 • لوله‌های مستطیلی
 • لوله‌های مربعی
 • لوله‌های آب
 • لوله‎های گاز
 • لوله‌های توزیع گاز
 • پروفیل‎‎های شکل‌گرفته
 • چهارچوب‌های درب و پنجره