امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400

قیمت شمش فولادی:  

200 تومان

افزایش

قیمت انواع ورق آهن:  

100 تا 200 تومان

افزایش

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 400 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

50 تومان مجددا

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان مجددا

افزایش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

50 تا 100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد حسن رود:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهرود:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

200 تا 300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

50 تا 100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

160 تومان

افزایش

صادرات شمش و سایر تولیدات فولادی

بهناز میرلوحی
آهن ملل 1398/12/06 0
صادرات شمش و تولیدات فولادی - آهن ملل اصفهان

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مدت ده‌ماهه امسال در حدود 5 میلیون و 821 هزار تن شمش فولادی و بالغ بر 2 میلیون و 984 هزار تن از محصولات فولادی صادر شده‌است. در یک دوره ده‌ماهه، صادرات شمش و تولیدات فولادی نسبت به مدت مشابه پارسال که معادل 3…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مدت ده‌ماهه امسال در حدود 5 میلیون و 821 هزار تن شمش فولادی و بالغ بر 2 میلیون و 984 هزار تن از محصولات فولادی صادر شده‌است.
در یک دوره ده‌ماهه، صادرات شمش و تولیدات فولادی نسبت به مدت مشابه پارسال که معادل 3 میلیون و 972 هزار تن بود، به اندازه 47 درصد رشد کرد. این میزان از رشد نشان می‌دهد که صادرات بیلت و بلوم با رقم 4 میلیون و ۹۵ هزار تن در مقایسه با 2 میلیون و 511 هزار تن دوره مشابه سال اخیر در حدود 63 درصد رشد داشته‌است.
علاوه بر این، میزان اسلب صادراتی در مدت مذکور به رقمی معادل 1 میلیون و 726 هزار تن رسید. این میزان از صادرات اسلب در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که در حدود 1 میلیون و 461 هزار تن بود، در حدود 18 درصد رشد داشته‌است.
در بخش صادرات تولیدات فولادی مثل مقاطع طویل و تخت نیز به طور کلی در حدود 2 میلیون و 984 هزار تن ثبت شده‌است. این میزان از صادرات در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که در حدود 2 میلیون و 396 هزار تن بود، در حدود 25 درصد رشد داشته‌است.
طبق بررسی‌ها در ده‌ماهه امسال، سهم مقاطع طویل فولادی در حدود 2 میلیون و 271 هزار تن شد. این میزان نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال که رقمی معادل 1 میلیون و 665 هزار تن بود، نشان‌دهنده افزایشی 36 درصدی می‌باشد.
میزان صادرات مقاطع تخت فولادی نیز در مدت مذکور در حدود 713 هزار تن ثبت شده‌است. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال اخیر که 731 هزار تن بود، در حدود 2 درصد کاهش داشته‌است.
بیشترین میزان صادرات شمش و تولیدات فولادی در دوره مورد بررسی مربوط به میلگرد با رقم 1 میلیون و 919 هزار تن است و نسبت به دوره مشابه در سال 97 که 1 میلیون و 292 هزار تن بود، 49 درصد رشد دارد.
علاوه بر این، در بخش صدور مقاطع تخت فولادی بیشترین سهم مربوط به ورق گرم با رقم 467 هزار تن است که در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که رقمی معادل 549 هزار تن بود، به اندازه 15 درصد کاهش یافته‌است.
در حوزه صادرات آهن اسفنجی، گندله و کنستانتره سنگ‌آهن نیز عملکرد ده‌ماهه امسال در زمینه صادرات آهن اسفنجی نیز رقم 886 هزار تن را به ثبت رساند، که در مقایسه با 503 هزار تن مدت مشابه سال 97 رشد 76 درصدی را نشان می‌دهد.
آمارهای انجمن مزبور نشان‌دهنده صادرات 2 میلیون و 415 هزار تن گندله سنگ‌آهن در دوره این گزارش را نشان می‌دهد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 2 میلیون و 33 هزار تن بود، رشد 19 درصدی دارد.
علاوه بر این، صدور کنسانتره سنگ‌آهن در 10 ماهه امسال رقم 3 میلیون و 579 هزار تن را نشان می‌دهد و در مقایسه با 3 میلیون و 518 هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد 2 درصدی دارد.
قبل از این اعلام شد که تولید شمش فولادی در دوره ده‌ماهه امسال به رقم 22.8 میلیون تن رسید که نسبت به دوره مشابه افزایش 11 درصدی دارد.
فولادسازان کشور در دوره این گزارش، 22 میلیون و 783 هزار تن شمش فولادی تولید کردند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 20 میلیون و 679 هزار تن ثبت شده بود.
همچنین فولادسازان در ده‌ماهه امسال، 16 میلیون و 595 هزار تن انواع مقاطع فولادی مثل تیرآهن، ناودانی، میلگرد، نبشی و انواع ورق تولید کردند. آمار تولیدات این بخش در مدت مشابه سال گذشته، 15 میلیون و 600 هزار تن بود.