امروز : دوشنبه 7 مهر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع لوله : 300 تا 900 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : 400 تومان افزایش

قیمت انواع ورق آهن : از 100 تا 3000 هزار تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : 50 هزار تومان تنها در برخی سایزها افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 150 تومان افزایش در برخی سایزها افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 100 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد حسن رود : 150 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : 300 تا 370 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

صادرات شمش و سایر تولیدات فولادی

1398/12/06 0
صادرات شمش و تولیدات فولادی - آهن ملل اصفهان

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مدت ده‌ماهه امسال در حدود 5 میلیون و 821 هزار تن شمش فولادی و بالغ بر 2 میلیون و 984 هزار تن از محصولات فولادی صادر شده‌است. در یک دوره ده‌ماهه، صادرات شمش و تولیدات فولادی نسبت به مدت مشابه پارسال که معادل 3…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مدت ده‌ماهه امسال در حدود 5 میلیون و 821 هزار تن شمش فولادی و بالغ بر 2 میلیون و 984 هزار تن از محصولات فولادی صادر شده‌است.
در یک دوره ده‌ماهه، صادرات شمش و تولیدات فولادی نسبت به مدت مشابه پارسال که معادل 3 میلیون و 972 هزار تن بود، به اندازه 47 درصد رشد کرد. این میزان از رشد نشان می‌دهد که صادرات بیلت و بلوم با رقم 4 میلیون و ۹۵ هزار تن در مقایسه با 2 میلیون و 511 هزار تن دوره مشابه سال اخیر در حدود 63 درصد رشد داشته‌است.
علاوه بر این، میزان اسلب صادراتی در مدت مذکور به رقمی معادل 1 میلیون و 726 هزار تن رسید. این میزان از صادرات اسلب در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که در حدود 1 میلیون و 461 هزار تن بود، در حدود 18 درصد رشد داشته‌است.
در بخش صادرات تولیدات فولادی مثل مقاطع طویل و تخت نیز به طور کلی در حدود 2 میلیون و 984 هزار تن ثبت شده‌است. این میزان از صادرات در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که در حدود 2 میلیون و 396 هزار تن بود، در حدود 25 درصد رشد داشته‌است.
طبق بررسی‌ها در ده‌ماهه امسال، سهم مقاطع طویل فولادی در حدود 2 میلیون و 271 هزار تن شد. این میزان نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال که رقمی معادل 1 میلیون و 665 هزار تن بود، نشان‌دهنده افزایشی 36 درصدی می‌باشد.
میزان صادرات مقاطع تخت فولادی نیز در مدت مذکور در حدود 713 هزار تن ثبت شده‌است. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال اخیر که 731 هزار تن بود، در حدود 2 درصد کاهش داشته‌است.
بیشترین میزان صادرات شمش و تولیدات فولادی در دوره مورد بررسی مربوط به میلگرد با رقم 1 میلیون و 919 هزار تن است و نسبت به دوره مشابه در سال 97 که 1 میلیون و 292 هزار تن بود، 49 درصد رشد دارد.
علاوه بر این، در بخش صدور مقاطع تخت فولادی بیشترین سهم مربوط به ورق گرم با رقم 467 هزار تن است که در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که رقمی معادل 549 هزار تن بود، به اندازه 15 درصد کاهش یافته‌است.
در حوزه صادرات آهن اسفنجی، گندله و کنستانتره سنگ‌آهن نیز عملکرد ده‌ماهه امسال در زمینه صادرات آهن اسفنجی نیز رقم 886 هزار تن را به ثبت رساند، که در مقایسه با 503 هزار تن مدت مشابه سال 97 رشد 76 درصدی را نشان می‌دهد.
آمارهای انجمن مزبور نشان‌دهنده صادرات 2 میلیون و 415 هزار تن گندله سنگ‌آهن در دوره این گزارش را نشان می‌دهد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 2 میلیون و 33 هزار تن بود، رشد 19 درصدی دارد.
علاوه بر این، صدور کنسانتره سنگ‌آهن در 10 ماهه امسال رقم 3 میلیون و 579 هزار تن را نشان می‌دهد و در مقایسه با 3 میلیون و 518 هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد 2 درصدی دارد.
قبل از این اعلام شد که تولید شمش فولادی در دوره ده‌ماهه امسال به رقم 22.8 میلیون تن رسید که نسبت به دوره مشابه افزایش 11 درصدی دارد.
فولادسازان کشور در دوره این گزارش، 22 میلیون و 783 هزار تن شمش فولادی تولید کردند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 20 میلیون و 679 هزار تن ثبت شده بود.
همچنین فولادسازان در ده‌ماهه امسال، 16 میلیون و 595 هزار تن انواع مقاطع فولادی مثل تیرآهن، ناودانی، میلگرد، نبشی و انواع ورق تولید کردند. آمار تولیدات این بخش در مدت مشابه سال گذشته، 15 میلیون و 600 هزار تن بود.