امروز : شنبه 4 بهمن 1399

قیمت شمش فولادی:  

50 تا 150 تومان

کاهش

قیمت انواع ورق آهن:  

50 تا 200 تومان

افزایش

قیمت لوله گازی مانسیمان رده 80:  

100 تا 200 هزار تومان

کاهش

قیمت لوله گازی مانیسمان رده 40:  

50 تا 580 هزار تومان

کاهش

قیمت انواع لوله:  

50 تا 1700 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

100 تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه:  

50 تا 100 تومان

افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه:  

20تا 50تومان

کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت پروفیل زد:  

50 تا 450 تومان

کاهش

قیمت قوطی آهن:  

450 تومان

کاهش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

ثابت

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

50 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تا 100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

صادرات شمش و سایر تولیدات فولادی

بهناز میرلوحی
آهن ملل 1398/12/06 0
صادرات شمش و تولیدات فولادی - آهن ملل اصفهان

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مدت ده‌ماهه امسال در حدود 5 میلیون و 821 هزار تن شمش فولادی و بالغ بر 2 میلیون و 984 هزار تن از محصولات فولادی صادر شده‌است. در یک دوره ده‌ماهه، صادرات شمش و تولیدات فولادی نسبت به مدت مشابه پارسال که معادل 3…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، طبق جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مدت ده‌ماهه امسال در حدود 5 میلیون و 821 هزار تن شمش فولادی و بالغ بر 2 میلیون و 984 هزار تن از محصولات فولادی صادر شده‌است.
در یک دوره ده‌ماهه، صادرات شمش و تولیدات فولادی نسبت به مدت مشابه پارسال که معادل 3 میلیون و 972 هزار تن بود، به اندازه 47 درصد رشد کرد. این میزان از رشد نشان می‌دهد که صادرات بیلت و بلوم با رقم 4 میلیون و ۹۵ هزار تن در مقایسه با 2 میلیون و 511 هزار تن دوره مشابه سال اخیر در حدود 63 درصد رشد داشته‌است.
علاوه بر این، میزان اسلب صادراتی در مدت مذکور به رقمی معادل 1 میلیون و 726 هزار تن رسید. این میزان از صادرات اسلب در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که در حدود 1 میلیون و 461 هزار تن بود، در حدود 18 درصد رشد داشته‌است.
در بخش صادرات تولیدات فولادی مثل مقاطع طویل و تخت نیز به طور کلی در حدود 2 میلیون و 984 هزار تن ثبت شده‌است. این میزان از صادرات در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که در حدود 2 میلیون و 396 هزار تن بود، در حدود 25 درصد رشد داشته‌است.
طبق بررسی‌ها در ده‌ماهه امسال، سهم مقاطع طویل فولادی در حدود 2 میلیون و 271 هزار تن شد. این میزان نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال که رقمی معادل 1 میلیون و 665 هزار تن بود، نشان‌دهنده افزایشی 36 درصدی می‌باشد.
میزان صادرات مقاطع تخت فولادی نیز در مدت مذکور در حدود 713 هزار تن ثبت شده‌است. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال اخیر که 731 هزار تن بود، در حدود 2 درصد کاهش داشته‌است.
بیشترین میزان صادرات شمش و تولیدات فولادی در دوره مورد بررسی مربوط به میلگرد با رقم 1 میلیون و 919 هزار تن است و نسبت به دوره مشابه در سال 97 که 1 میلیون و 292 هزار تن بود، 49 درصد رشد دارد.
علاوه بر این، در بخش صدور مقاطع تخت فولادی بیشترین سهم مربوط به ورق گرم با رقم 467 هزار تن است که در مقایسه با ده‌ماهه سال 97 که رقمی معادل 549 هزار تن بود، به اندازه 15 درصد کاهش یافته‌است.
در حوزه صادرات آهن اسفنجی، گندله و کنستانتره سنگ‌آهن نیز عملکرد ده‌ماهه امسال در زمینه صادرات آهن اسفنجی نیز رقم 886 هزار تن را به ثبت رساند، که در مقایسه با 503 هزار تن مدت مشابه سال 97 رشد 76 درصدی را نشان می‌دهد.
آمارهای انجمن مزبور نشان‌دهنده صادرات 2 میلیون و 415 هزار تن گندله سنگ‌آهن در دوره این گزارش را نشان می‌دهد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 2 میلیون و 33 هزار تن بود، رشد 19 درصدی دارد.
علاوه بر این، صدور کنسانتره سنگ‌آهن در 10 ماهه امسال رقم 3 میلیون و 579 هزار تن را نشان می‌دهد و در مقایسه با 3 میلیون و 518 هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد 2 درصدی دارد.
قبل از این اعلام شد که تولید شمش فولادی در دوره ده‌ماهه امسال به رقم 22.8 میلیون تن رسید که نسبت به دوره مشابه افزایش 11 درصدی دارد.
فولادسازان کشور در دوره این گزارش، 22 میلیون و 783 هزار تن شمش فولادی تولید کردند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 20 میلیون و 679 هزار تن ثبت شده بود.
همچنین فولادسازان در ده‌ماهه امسال، 16 میلیون و 595 هزار تن انواع مقاطع فولادی مثل تیرآهن، ناودانی، میلگرد، نبشی و انواع ورق تولید کردند. آمار تولیدات این بخش در مدت مشابه سال گذشته، 15 میلیون و 600 هزار تن بود.