امروز : سه شنبه 1 تیر 1400

اخبار آهن آلات

روند بازار ورق آهن در هفته اخیر

بهناز میرلوحی
الهام موسوی 1399/06/02 0
روند بازار ورق آهن در هفته اخیر

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، ورق ضخامت ۲ میلی متر روز شنبه ۱۵۹۵۰۰ ریال در اصفهان قیمت داشت که تا آخر هفته به  ۱۵۴۰۰۰ ریال رسید. ورق های گرم محصول مبارکه ضخامت ۳ تا ۱۵ میلی متر روز شنبه به طور میانگین ۱۳۹۳۷۵ ریال بود که تا آخر هفته به ۱۳۷۶۲۵ ریال رسید. علت اصلی کاهش قیمت، افت تقاضا و سیاست صبر…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، ورق ضخامت ۲ میلی متر روز شنبه ۱۵۹۵۰۰ ریال در اصفهان قیمت داشت که تا آخر هفته به  ۱۵۴۰۰۰ ریال رسید. ورق های گرم محصول مبارکه ضخامت ۳ تا ۱۵ میلی متر روز شنبه به طور میانگین ۱۳۹۳۷۵ ریال بود که تا آخر هفته به ۱۳۷۶۲۵ ریال رسید. علت اصلی کاهش قیمت، افت تقاضا و سیاست صبر و انتظار بازار بود در حالی که در سمت عرضه اتفاق خاصی نیفتاده بود.

ورق های اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلی متر که روز شنبه ۱۴۲۰۰۰ ریال قیمت داشت تا آخر هفته به ۱۴۲۶۲۵ ریال رسید که بهبود تقاضای ضخامت های ۲۰ تا ۴۰ میلی متر عامل این قضیه بود. با توجه به سیاست دولت مبنی بر عرضه اسلب و ورق آن در بورس اکثر دست اندرکاران در انتظار روشن شدن وضعیت ورق گرم هستند. البته این فرایند به زودی در دسترس نخواهد بود بخصوص در مورد اکسین چون درگیر سفارش پروژه ملی است. ورق های کاویان که روز شنبه برای ضخامت های ۱۲ تا ۲۵ میلی متر ۱۳۰۷۵۰ ریال قیمت داشت تا آخر هفته به ۱۲۸۵۰۰ ریال افت کرد. ورق سرد با بازار تقریباً با ثباتی روبرو بود. میانگین قیمت شنبه که ۲۱۶۵۴۵ ریال بود تا آخر هفته به ۲۱۶۷۲۷ ریال رسید ولی بازار آرامی داشت و تقاضای آن جدی نبود. ورق گالوانیزه از میانگین ۳۰۷۳۸۸ ریال روز شنبه به ۲۰۴۲۱۹ ریال افت کرد. کاهش قیمت این کالا متاثر از افت قیمت ورق گرم و ثبات بازار ارز بود.

در شرایط فعلی بازار فولاد به استراحت رفته چرا که تقاضا پایین است و موجودی های ارزان قیمت در انبارها هست. صادرات مقاطع به علت مساله کرونا و افت تقاضا در کشورهای همجوار ضعیف شده، نرخ ارز هم تحت کنترل دولت است. دولت با دریافت مالیات ها در پایان مرداد و شهریور کیسه انباشته ای خواهد داشت که از آن طریق ارز را هم کمک خواهد کرد، از طرفی محرم هم به مدد دولت آمده تا بازار آرامش داشته باشد مگر آنکه اتفاق خاصی بیفتد .