امروز : سه شنبه 8 مهر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع ورق آهن : از 400 تا 700 تومان افزایش

قیمت انواع لوله : 350 تا 1000 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : ثابت

قیمت میلگرد ارگ تبریز : اعلام شد

قیمت میلگرد ظفر بناب : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

بررسی قیمت میلگرد طی چند ماه اخیر

1399/05/30 0
بررسی قیمت میلگرد در طی چندماه اخیر

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، افزایش بی وقفه قیمت میلگرد آجدار طی سه ماه اخیر حیرت بسیاری از متقاضیان این محصول پر مصرف ساختمانی را بر انگیخت. همانطور که شاهد بودیم با آغاز سال ۹۹ و درگیری صنایع جهان با ویروس کرونا، قیمت آهن الات نیز تحت تأثیر این جو قرار گرفت. در سه ماه پایانی سال گذشته قیمت میلگرد آجدار در مدار…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، افزایش بی وقفه قیمت میلگرد آجدار طی سه ماه اخیر حیرت بسیاری از متقاضیان این محصول پر مصرف ساختمانی را بر انگیخت. همانطور که شاهد بودیم با آغاز سال ۹۹ و درگیری صنایع جهان با ویروس کرونا، قیمت آهن الات نیز تحت تأثیر این جو قرار گرفت. در سه ماه پایانی سال گذشته قیمت میلگرد آجدار در مدار افزایشی قرار گرفت بطوری که از قیمت پایه ۴۵۰۰ تومان به کیلویی ۵۳۰۰ تومان صعود کرد.

جمع کثیری از کارشناسان حوزه فولاد این افزایش قیمت ها را با شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورها مرتبط دانستند اما افزایش قیمت آهن آلات به همین چند ماه منتهی به سال ۹۸ ختم نشد و با شیب تندتری مدار صعودی را پیش گرفت. طی سال ۹۹ به دلیل تعطیلی عمده ای از صنایع کشور، زنگ خطر اقتصاد به صدا در آمد و بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشاند. بازار آهن نیز تا اواسط اردیبهشت ماه در شرایط نیمه تعطیل به سر میبرد اما با شروع مجدد فعالیت خود، با سرعت بیشتر روند صعودی را پیش گرفت. تا پایان اردیبهشت ماه قیمت میلگرد آجدار به کیلویی ۷۵۰۰ تومان رسید. کارشناسان این حوزه در خصوص وضعیت نا بسامان بازار آهن و افزایش قیمت ها بر این باور بودند که بازار با رسیدن به سقف قیمتی ۷۰۰۰ تومانی اشباع شده است و افزایش بیش از این دو از ذهن می باشد.

اما شرایط اقتصادی و نوسانات بازار ارز ورق دیگری از بازی را به نمایش گذاشت چراکه بر خلاف انتظار همگان قیمت ها با سرعتی سرسام آور افزایشی شد بطوری که قیمت میلگرد آجدار تا کیلویی ۱۱۰۰۰ تومان نیز افزایش یافت. نا به سامانی بازار آهن نه تنها در حوزه میلگرد آجدار بلکه در مابقی حوزه ها نیز ادامه پیدا کرد که نارضایتی متقاضیان را پی داشت. طی چند روز اخیر اگرچه بازار کمی ملایم تر پیش می رود و نوسان چشمگیری در آن به چشم نمیخورد اما همچنان نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده این بازار ارائه کرد.