امروز : شنبه 28 فروردین 1400

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

100 تومان

افزایش

بررسی بازار ورق آهن در روزهای اخیر

بهناز میرلوحی
آهن ملل 1399/06/11 0
بررسی بازار ورق آهن در روزهای اخیر

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در روز شنبه قیمت ورق گرم با ضخامت ۲ میلی در حدود ۱۵۴۰۰۰ ریال در اصفهان قیمت داشت که تا آخر هفته به  ۱۵۰۰۰۰ ریال رسید. روز شنبه، ورق های گرم محصول مبارکه با ضخامت ۳ تا ۱۵ میلی متر به طور میانگین ۱۳۹۸۱۳ ریال بود که این نرخ قیمت تا آخر هفته به ۱۳۶۷۵۰…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در روز شنبه قیمت ورق گرم با ضخامت ۲ میلی در حدود ۱۵۴۰۰۰ ریال در اصفهان قیمت داشت که تا آخر هفته به  ۱۵۰۰۰۰ ریال رسید. روز شنبه، ورق های گرم محصول مبارکه با ضخامت ۳ تا ۱۵ میلی متر به طور میانگین ۱۳۹۸۱۳ ریال بود که این نرخ قیمت تا آخر هفته به ۱۳۶۷۵۰ ریال افت کرد. دلیل این مسئله را می توان سکوت بازار به خاطر در پیش بودن تعطیلات از یک طرف و ضعف تقاضا از طرف دیگر است. اکثر دست اندرکاران اعتقاد دارند که با توجه به مدیریت مبارکه ورق گرم به پایین تر از این قیمت نخواهد رسید. در روز شنبه، قیمت ورق های اکسین با ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلی متر ۱۴۱۸۷۵ ریال قیمت داشت که تا آخر هفته به ۱۴۱۱۲۵ریال افت کرد. ورق کاویان هم با ضخامت ۱۲ تا ۲۵ میلی متر به طور میانگین ۱۲۹۲۵۰ ریال بود که تا آخر هفته به ۱۲۷۱۲۵ ریال کاهش یافت. علت این کاهش قیمت ها ذهنیت بازار و کاهش تقاضا می باشد. نباید فراموش کرد که قیمت ورق گرم در ارتباط با اسلب صادراتی و همین طور اسلب عرضه شده در بورس خواهد بود در نتیجه این دو عامل روی قیمت ورق گرم فارغ از تقاضای آن در هفته های آینده تاثیر خواهد گذاشت.  
ورق سرد  ضخامت ۵۰/۰ تا ۵/۲ میلی متر که روز شنبه ۲۱۴۹۰۰ ریال قیمت داشت تا چهارشنبه به ۱۹۳۱۷۰ ریال رسید. کاهش تقاضا یکی از عوامل این افت قیمت بود ضمن آنکه بعضی پیگیری ها خارج از فضای کسب و کار روی قیمت این کالا اثر گذاشت به همین دلیل ابطال معاملات ورق سرد در بورس فلزات تغییری در روند نزولی قیمت نداشت.  
ورق گالوانیزه ضخامت ۵۰ تا ۵/۱ میلی متر روز شنبه ۲۰۵۲۹۴ ریال قیمت داشت که تا چهارشنبه به ۲۰۰۹۶۹ ریال رسید علت این امر روند نزولی قیمت ورق گرم و اشتهای سرد بازار بود. از همین روی شروع نوسان در بازار آهن در هفته جاری مسئله ای دور از ذهن نمی باشد.
از این روی شروع نوسان در بازارآهن در هفته جاری امری دور از ذهن نمی باشد.