امروز : پنج شنبه 1 آبان 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع لوله : ثابت و برخی 100 تا 200 تومان افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تا 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 220 تا 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : 100 تومان مجددا افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد حسن رود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : اعلام شد

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : ثابت

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 80 تومان مجدد افزایش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان : 280 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 50تا 150 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 150 تومان افزایش

روند افزایش پی در پی نرخ ارز در بازار

1399/07/08 0
رشد نرخ ارز

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در حال حاظر رشد مستمر نرخ ارز  منجر به افزایش قیمت شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا  و بازار آزاد شده است. با این حال، نهاد های دولتی قصد دارند با تمرکز بر کفه عرضه، بازار آهن را متعادل کنند. از این رو کارشناسان معتقدند که رشد نرخ ارز ظرف‌ ماه‌…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در حال حاظر رشد مستمر نرخ ارز  منجر به افزایش قیمت شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا  و بازار آزاد شده است. با این حال، نهاد های دولتی قصد دارند با تمرکز بر کفه عرضه، بازار آهن را متعادل کنند. از این رو کارشناسان معتقدند که رشد نرخ ارز ظرف‌ ماه‌ های اخیر تقاضای غیر واقعی در رینگ بورس ‌کالا را نیز افزایش داده است پس  تمرکز بر کنترل بخش تقاضا نیز عاملی مهم در کنترل بازار به‌ شمار می‌ رود.

همچنین  تجمیع عرضه ‌ها در بورس کالا در کنار مدیریت پایش و پالایش تقاضا در چارچوب سامانه بهین ‌یاب و موارد جانبی تجربه‌ ای است که در بازار محصولات پتروشیمی امتحان شده و پس از نتیجه بخش بودن اثرات آن، در حال تجربه مجدد در فاز جدیدی در بازار آهن و فولاد می باشد به اظهارات کارشناسان ستاد تنظیم بازار، در خصوص برنامه وزارتخانه برای عرضه کل فولاد تولیدی در بورس بیان کردند، در جلسه‌ ای میان نماینده ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تولید کننده جهت عرضه کل فولاد تولیدی در بورس برگزار می‌ شود که  میزان کف عرضه هر یک از تولید کنندگان آهن و فولاد تعیین می شود و هر تولید کننده‌ ملزم به رعایت کف این عرضه نیز می باشد،که میزان کف عرضه تمام‌ شده بسته به محصول متفاوت بوده و در برخی کالاها شاهد الزام عرضه ۶۰ درصدی و در برخی موارد عرضه ۹۰ درصدی خواهیم بود، اما از آنجا که گاهی تولید کنندگان میزان کف عرضه تعیین شده را منطقی نمی‌دانند، کف تعیین‌ شده برای عرضه را رعایت نمی‌کنند.

موازی با این شرایط، وزارت‌ صمت در کنار نظارت برای افزایش عرضه در بازار داخل، قصد دارد بخش تقاضا را نیز مورد بازبینی قرار دهد. وی با این کار بر آن است تا با کاهش تقاضاهای غیر واقعی که از سوی تولیدکنندها راهی بازار می‌ شود و به کنترل بهتر بازار دست یابد.