مواد ضد خوردگی سطح فلزات

مواد ضدخوردگی مخصوص فلزات

مواد ضد خوردگی به ترکیبات شیمیایی میگویند که به سیالهای در تماس با فلزات با غلظتهای کم، برای کاهش سرعت خوردگی اضافه میشود.

در این مطلب به تقسیم بندی بازدارنده‌های ضدخوردگی و دسته بندی بازدارنده‌های فاز مایع میپردازیم. با مجموعه آهن ملل همراه باشید.

تقسیم بندی بازدارنده های ضدخوردگی

تقسیم بندی بازدارنده‌های ضد خوردگی به دو گروه زیر میباشد.

  • بازدارنده‌های سطحی
  • تنظیم کننده‌های محیطی

مکانیسم خوردگی معمولا الکتروشیمیایی است که عواملی چون سولفید هیدروژن، اکسیژن و دی اکسید کربن، باعث ایجاد خوردگی در تجهیزات میشود.

در صورتی که بخواهیم ترکیبات اضافه شده به فلز تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

میزان تاثیر گذاری مثبت ترکیبات ضد خوردگی، بستگی به عوامل مختلفی چون هندسه تجهیزات، نوع فلز، دما، میزان غلظت بازدارنده، ترکیبات، PH و ناخالصی دارد.

تقسیم بندی مواد ضد خوردگی براساس نوع فلز بکار رفته در معرض خوردگی و همچنین شرایط محیطی آن میباشد که معمولا به دو دسته‌ی زیر طبقه بندی میشود.

  • conditions environmental

این نوع از بازدارنده، میزان خوردگی را تا حدودی با کاهش یا پاکسازی محیط از عوامل خورنده کنترل میکنند.

بازدارنده های دسته دوم میزان خوردگی را با کاهش یا عاری سازی محیط از عوامل خورنده تا حدودی کنترل می کنند.

به عنوان مثال، مواد حذف کننده اکسیژن در محیط های خنثی یا قلیایی از طریق کاهش میزان اکسیژن از بروز واکنش کاتدی بر روی سطح فلز و ایجاد خوردگی جلوگیری می کند.

  • interface inhibitor

این نمونه از بازدارنده، بر روی سطح فلز یک فیلم تشکیل داده که عامل خوردگی را غیرفعال میکند. که این بازدارنده خود به دو شاخه بازدارنده‌های فاز مایع و گاز تقسیم میشود.

دسته بندی بازدارنده فاز مایع

بازدارنده‌های فاز مایع خود به سه نوع تقسیم بندی میشود که شامل موارد زیر میباشد. برای مهار عوامل خورنده در واکنش‌های زیر با ایجاد فرآیند الکتروشیمیایی تاثیرگذار است.

  • مواد ضد خوردگی آندی (Anodic inhibitors)
  • مواد ضد خوردگی کاتدی (Cathodic inhibitors)
  • مواد ضد خوردگی مختلط (Mixed inhibitors)

در ادامه درباره هریک از این موادهای ضد خوردگی به طور اختصاصی شرح میدهیم.

دسته بندی فاز مایع
دسته بندی فاز مایع

 مواد ضد خوردگی آندی

در این نوع از مواد ضد خوردگی، در آند لایه‌ی محافظی ایجاد میشود که طی واکنش اکسیداسیون از اکسید شدن فلز جلوگیری میکند که در محاظفت از لوله و مخازن فلزی موثر هستند.

مواد ضد خوردگی کاتدی

این مواد در بخش کاتدی، لایه محافظی به وجود می آورد و باعث ایجاد اختلال در واکنش اکسیداسیون میشود که شدت خوردگی را کاهش میدهد.

بازدارنده‌های کاتدی به صورتی عمل میکنند که با رسوب گزینشی و کاهش نسبت سم کاتدی بر روی ناحیه‌ها کاتدی، باعث کاهش پتانسیل خوردگی میشود.

مواد ضد خوردگی مختلط

این نوع از ضد خوردگی به سه روش زیر از فلز محافظت میکنند.

  • جذب شیمیایی
  • جذب فیزیکی
  • تشکیل فیلم

عملکرد پوشش های ضد خوردگی

مکانیسم‌های بسیاری موجود است که پوشش‌های مهارکننده خوردگی بر اساس آن عمل میکنند. اما به طور کلی میتوان آنها را به سه نوع تقسیم بندی نمود.

گروهی که مانعی در بین محیط اطراف و مواد فلزی ایجاد میکند. که برخی از آنها از فرسایش جلوگیری کرده یا به عنوان پوشش قربانی عمل میکند و از آسیب دیدن فلز اصلی جلوگیری میکند.

این پوشش‌ها در طیف وسیعی از صنایع، از قطعات فلزی در برابر تخریب ناشی از اکسیداسیون، رطوبت، نمک یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مختلف، محافظت میکنند.

مزایای استفاده از پوشش ضد خوردگی

استفاده از پوشش‌های ضد خوردگی (مهارکننده خوردگی)، طول عمر اجزای فلزی افزایش پیدا میکند.

همچنین این پوشش‌ها به علت جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات و بدون نیاز به جایگزین کردن آنها، از نظر اقتصادی و استفاده از منابع و انرژی مقرون به صرفه میباشد.

همچنین استفاده از این مواد با هزینه‌های بسیار کمتر میتواند برای مدت طولانی از فلزات و قطعات حساس در برابر خوردگی محافظت کرد.

با سلام اینجانب پریسا السادات نوابی، در 3 شهریور ماه در شهر اهواز متولد شدم. در حال حاضر دانشجوی رشته کارشناسی مهندسی IT هستم. به مدت یک سال در زمینه طراحی صفحات وب و تولید محتوا در شرکت طراحی سایت مشغول به کار بودم و در حال حاضر در حوزه تولید محتوا در شرکت آهن ملل اصفهان در حال فعالیت هستم.

سایدبار کشویی