قیمت زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

طولضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
کلاف4.2شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
کلاف4.8شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
کلاف5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
شاخه (55سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
شاخه (65سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
شاخه (75سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500