آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:20 ق.ظ

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
182630کارخانه اصفهانکیلوگرم55500
182.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم54500
202.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم54700
222.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم54700
183646کارخانه اصفهانکیلوگرم54000
203649کارخانه اصفهانکیلوگرم54200
223652کارخانه اصفهانکیلوگرم54200