امروز : دوشنبه 18 اسفند 1399

قیمت شمش فولادی:  

50 تا 100 تومان

کاهش

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

40 تومان

کاهش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

170 تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد قزوین:  

ثابت

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد میانه:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

100 تا 250 تومان

کاهش

قیمت میلگرد راد همدان:  

250 تومان

کاهش

جدول اشتال ورق

یکی از پرکاربردترین محصولات صنعتی، ورق ها می باشند که مصرف زیادی دارند. کاربرد ورق ها در صنایع مختلف، متفاوت می باشد.

در جدول اشتال ورق، دو متغیر عرض و ضخامت ورق بر حسب میلیمتر به کار رفته است. ضخامت ورق از 5 تا 80 میلیمتر و عرض ورق از 160 تا 280 میلیمتر نشان داده شده است. برای پیدا کردن وزن ورق از جدول اشتال ورق، باید محل تلاقی دو پارامتر ضخامت و پهنای ورق را در جدول پیدا کرد.

جدول اشتال ورق توسط تیم تولید محتوای آهن ملل قرار داده شده است تا مهندسین بتوانند به بهترین حالت محاسبات خود را انجام دهند.

ضخامت s برحسب میلیمترپهنا b برحسب
میلیمتر
۸۰۶۰۵۰۴۰۳۰۲۵۲۰۱۵۱۲۱۰۸۶۵
۱۰۰۷۵.۴۶۲.۸۵۰.۲۳۷.۷۳۱.۴۲۵.۱۱۸.۸۱۵.۱۱۲.۶۱۰.۰۷.۵۴۶.۲۸۱۶۰
۱۱۳۸۴.۴۷۰.۷۵۶.۵۴۲.۴۳۵.۳۲۸.۳۲۱.۲۱۷.۰۱۴.۱۱۱.۳۸.۴۸۷.۰۷۱۸۰
۱۲۶۹۴.۲۷۸.۵۶۲.۸۴۷.۱۳۹.۳۳۱.۴۲۳.۶۱۸.۸۱۵.۷۱۲.۶۹.۴۲۷.۸۵۲۰۰
۱۳۸۱۰۴۸۶.۴۶۹.۱۵۱.۸۴۳.۲۳۴.۵۲۵.۹۲۰.۷۱۷.۳۱۳.۸۱۰.۴۸.۶۴۲۲۰
۱۵۱۱۱۳۹۴.۲۷۵.۴۵۶.۵۴۷.۱۳۷.۷۲۸.۳۲۲.۶۱۸.۸۱۵.۱۱۱.۳۹.۴۲۲۴۰
۱۵۷ ۱۱۸۹۸.۱۷۸.۵۵۸.۹۴۹.۱۳۹.۳۲۹.۴۲۳.۶۱۹.۶۱۵.۷۱۱.۸۹.۸۱۲۵۰
 ۱۶۳۱۲۲۱۰۲۸۱.۶۶۱.۲۵۱.۰۴۰.۸۳۰.۶۲۴.۴۲۰.۴۱۶.۳۱۲.۲۱۰.۲۲۶۰
 ۱۷۶۱۳۲۱۱۰۸۷.۹۶۵.۹۵۴.۹۴۴.۰۳۳.۰۲۶.۴۲۲.۰۱۷.۶۱۳.۲۱۱.۰۲۸۰