قیمت خرپا
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:03 ب.ظ

میلگرد فوقانی (mm)میلگرد اصلی تحتانی (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
82ϕ8بنابکیلوگرمتماس بگیرید
102ϕ8بنابکیلوگرمتماس بگیرید
102ϕ10بنابکیلوگرمتماس بگیرید
102ϕ12بنابکیلوگرمتماس بگیرید
102ϕ14بنابکیلوگرمتماس بگیرید
102ϕ16بنابکیلوگرمتماس بگیرید
122ϕ12بنابکیلوگرمتماس بگیرید
122ϕ14بنابکیلوگرمتماس بگیرید
122ϕ16بنابکیلوگرمتماس بگیرید