امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰ – تحویل تهران

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰ – تحویل تهران

آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.32.7767.5شاخه1700000
3/426.72.87610شاخه2500000
133.43.38614شاخه3400000
1/4 142.23.56618شاخه4850000
1/2 148.33.68622شاخه5650000
260.33.91631شاخه7900000
1/2 2735.16647شاخه11900000
388.95.49664شاخه12700000
4114.36.02693شاخه21900000