طبق گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، به دلیل رکود در بازار ساخت و ساز و بسیاری از پروژه‌های عمرانی، میزان تقاضا داخلی برای فولاد کاهش یافته‌است. در واقع می‌توان گفت که تاثیر تحریمات داخلی بر تحریم‌های خارجی پیشی گرفته‌است.

از نظر کارشناسان، بازار فولاد اساس اقتصاد هر کشوری می‌باشد. حتی می‌توان گفت که مصرف سرانه فولاد به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی و سنجش صنعتی بودن یک کشور بررسی می‌شود. یکی از عوامل مهم و مراحل پیش از صادرات، بازرگانی فولاد است که معمولا نادیده گرفته می‌شود. مشکلات و موانع صادراتی صنعت فولاد برطرف می‌شود، در صورتی که موضوع بازرگانی محصولات فولادی ایران بررسی و مدنظر قرار بگیرد. می‌توان گفت که یکی از مهمترین موانع صادرات فولاد باید در ضعف بازرگانی فولاد بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها دنبال کرد.

بر اساس نظر تحلیل‌گران ما در راستای بازار فولاد ایران، هم اکنون صادرات فولاد و آهن ایران با دو دسته از موانع روبه‌رو می‌باشد. یکی از این موانع مربوط به مسائل داخلی و دیگری به موانع موجود بین‌المللی مربوط می‌شود. از مهمترین نواقص بخش صادراتی ضعف بازرگانی در حوزه فروش بین‌المللی و صادرات می‌باشد.  این نواقص شامل حمل و نقل زمینی، کرایه‌ها و عدم حفظ بازارهای مورد نیاز این صنعت، کشتیرانی و پهلوگیری کشتی‌های سنگین و سیاست‌های ارزی می‌باشد. لازم است که دولت با استفاده از طرحی مناسب، نواقص موجود را حل و فصل کند.

بر همین اساس، برای دست‌یابی به جایگاهی مناسب و رسیدن به رتبه دهم در صنعت فولاد جهان، لازم است که از فرصت‌های موجود، حداکثر استفاده را انجام داد. در همین راستا، نباید برای فروش محصولات در بازار داخلی و خارجی چالش ایجاد کرد. در این صورت بازار فولاد ایران، قدرت خود را برای حفظ جایگاه فعلی نیز از دست می‌دهد.