امروز : جمعه 16 خرداد 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : ثابت

قیمت پروفیل درب و پنجره : 400 تومان کاهش

قیمت پروفیل زد : 100 تا 150 تومان کاهش

قیمت قوطی آهن : 300 تا 500 تومان کاهش

قیمت ورق روغنی : ثابت

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه : 200 تا 400 تومان کاهش

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز : اعلام شد

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز : ثابت

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : 50 تا 200 تومان کاهش

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : 50 تا 200 تومان کاهش

قیمت لوله گالوانیزه : ثابت

قیمت لوله گازی : ثابت

قیمت لوله صنعتی : ثابت

قیمت لوله مبلی : ثابت

قیمت لوله داربستی : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : 30 تومان کاهش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 150 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد سمنان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد شاهرود : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد ظفر بناب : ثابت

قیمت میلگرد هشترود : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : ثابت

قیمت میلگرد درب کارخانه

قیمت میلگرد درب کارخانه

قبل از اقدام به خرید میلگرد اطلاعاتی در مورد میلگرد در اختیار شما قرار می دهیم، تا خرید خود را متناسب با کاربرد به بهترین نحو انجام دهید. میلگردها سازه های فولادی هستند که در سازه های بتنی باعث افزایش مقاومت کششی می شود. میلگرد ها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. میلگرد ساده که با نام A1 می باشند، فاقد آج بوده و در دسته میلگردهای نرم قرار دارند.این نوع میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و همچنین برای جوشکاری مناسب است. میلگرد آجدار که با نام های A2 , A3 و A4 می باشند دارای برآمدگی در سطح هستند. هرکدام برای مصارف متنوعی تولید می شوند.

قیمت میلگرد ذوب آهن در بنگاه اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 2:45 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم75600
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم74100
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم68600
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم68600
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم68600
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم68600
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم67100
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن در بنگاه اصفهان

آخرین بروزرسانی: 14 آوریل 2020 1:55 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم62900
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم59800
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم61100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم59800
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم59800
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم59300
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم59300

قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:46 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 12:35 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 1:00 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:38 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم69300
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 12:31 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 14 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 16 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 18 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 20 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 22 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 25 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 28 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 32 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم70000

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: 22 آوریل 2020 11:11 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم64000
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم63000
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم62000

قیمت میلگرد شمس سپهر

قیمت میلگرد شمس سپهر

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:46 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید-
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 12:02 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 12:29 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم73200
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم72200
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم73200
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم72200
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 2:23 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 1:00 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد حسن رود (فولاد گیلان)

قیمت میلگرد حسن رود (فولاد گیلان)

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:40 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: 19 می 2020 12:32 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم65000
میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم65000
میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

قیمت میلگرد کرمان

آخرین بروزرسانی: 1 ژوئن 2020 1:58 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 14 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:17 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 12 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 14 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 16 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 18 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 20 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 22 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 25 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 28 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد دُرپاد تبریز

قیمت میلگرد دُرپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 12:04 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم74900
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم73600
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73600
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73100
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73100
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73100
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:11 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم71613
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم71177
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71177
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم69651

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:28 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم74300
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم73100
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم73100
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم74300
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم73100
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم73100
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم71800

قیمت میلگرد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 10:40 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم74500
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 12:01 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68500
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68500
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم68500

قیمت میلگرد سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:06 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم68000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم68000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم68500
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم68500
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 10:12 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم74000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم73000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم74000
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم71500

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 10:19 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم75500
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: 31 می 2020 11:54 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم72500
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 32 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم71000

قیمت میلگرد آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: 31 می 2020 11:15 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 10:32 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد ایوان غرب

قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:40 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 2:40 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا جنوب (دزفول)

آخرین بروزرسانی: 21 آوریل 2020 12:51 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم62000
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم61000
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم59000
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم59000
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم58500
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم58500
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم58500
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم58500
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم58500
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم58500

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:49 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:44 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 5.5 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 30 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 36 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 1:30 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم73000
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم71500
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم71000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم70500
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم70500
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم71000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم70500
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم70500
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم70500
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم70500

قیمت میلگرد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:23 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 6.5 گلستانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم77000
میلگرد 10 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم76000
میلگرد 12 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم74500
میلگرد 14 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 16 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 18 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 20 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 22 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم73000
میلگرد 25 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم73000

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:58 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:39 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 12:46 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: 1 ژوئن 2020 12:40 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم70500
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم68500
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم68500
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد نوین ابهر

قیمت میلگرد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:45 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 16 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آتیه فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آتیه فولاد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: 30 می 2020 3:50 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 10:19 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم75650
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم74950
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم73150
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72650
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72650
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72650
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72650
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72650
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72950
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم72950
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 1:41 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم69000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم69000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم70000

قیمت میلگرد فایکو , میلگرد فولاد البرز ایرانیان , خرید میلگرد فایکو , قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان , قیمت میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد فایکو , خرید میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد البرز ایرانیان

قیمت میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)

آخرین بروزرسانی: 1 ژوئن 2020 12:44 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سمنان , میلگرد نورد سمنان , خرید میلگرد سمنان , قیمت میلگرد نورد سمنان , قیمت میلگرد نورد گرم سمنان , فروش میلگرد سمنان , خرید میلگرد نورد سمنان , فروش میلگرد نورد سمنان

قیمت میلگرد سمنان

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:25 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم73700
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم72000
میلگرد 12 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم71500
میلگرد 14 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد هشترود , میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود , قیمت میلگرد هشترود تبریز , قیمت میلگرد فولادسازان دقیقی هشترود , فروش میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود تبریز , فروش میلگرد دقیقی هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: 2 ژوئن 2020 11:10 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم74000
میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم72000
میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم72000
میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم69200
میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم69200
میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم69200
میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم69200
میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم69200

قیمت میلگرد خاموت در انبار اصفهان

قیمت میلگرد خاموت در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: 27 مارس 2020 11:57 ق.ظ

سایز میلگرد خاموتنوع خاموتآنالیزمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 خاموتسادهA2بنگاه آهن مللکیلوگرم-
میلگرد 10 خاموتمهندسیA2بنگاه آهن مللکیلوگرم67000

قیمت امروز میلگرد درب کارخانه، هر روز به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن ملل بروزرسانی می‌شود. همچنین با عضویت در کانال تلگرام آهن ملل می‌توانید از اخبار لحظه ای بازار آهن , قیمت انواع سیم مفتولی , تحلیل و پیش بینی بازار آهن و قیمت روز آهن آلات در بازار ایران مطلع شوید.
جهت سفارش میلگرد به قیمت درب کارخانه، می‌توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده؛ و یا با کارشناسان فروش محصولات مفتولی بازرگانی آهن ملل تماس بگیرید.