امروز : دوشنبه 13 مرداد 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت قوطی پروفیل : 400 تا 900 تومان کاهش

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سمنان : 450 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان : 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 250 تومان کاهش

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z

 پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 13 مرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل18 z2630کارخانه اصفهانکیلوگرم172000
پروفیل 18 z2.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم151500
پروفیل20 z2.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم151700
پروفیل 22 z2.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم151700
پروفیل 18 z3646کارخانه اصفهانکیلوگرم148500
پروفیل 20 z3649کارخانه اصفهانکیلوگرم148700
پروفیل 22 z3652کارخانه اصفهانکیلوگرم148700