امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
کارشناس فروش : 35020-031

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
182630کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
182.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم97000
202.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم97000
222.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم97000
183646کارخانه اصفهانکیلوگرم98500
203649کارخانه اصفهانکیلوگرم98700
223652کارخانه اصفهانکیلوگرم98700