امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 20 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : اعلام شد

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 50 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z

 پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 14 مرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل18 z2630کارخانه اصفهانکیلوگرم171500
پروفیل 18 z2.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم156500
پروفیل20 z2.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم156700
پروفیل 22 z2.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم156700
پروفیل 18 z3646کارخانه اصفهانکیلوگرم151500
پروفیل 20 z3649کارخانه اصفهانکیلوگرم151700
پروفیل 22 z3652کارخانه اصفهانکیلوگرم151700