بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، شش ماه اول امسال میزان حجم صادرات کاهش یافت. جناب بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اخیرا گفت و گویی در این مورد داشته‌است. وی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کردیم که صادرات فولاد افزایش یابد. با این وجود امسال کاهش وزنی صادرات را تجربه کردیم. او در ادامه گفت که امسال از نظر مالی با رشد صادرات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو بودیم. با این حال، میزان صادرات با کاهش مواجه بوده‌است.

علت اصلی افت صادرات فولاد

احرامیان دلیل اصلی کاهش صادرات آهن و فولاد را عدم ثبات قوانین صادراتی می‌داند. امسال در بخش تجاری بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده‌ای ارائه شد. این امر باعث شد که شرایط برای برخی فعالان اقتصادی بحرانی شود. این مسئله باعث شد که نتوانیم استفاده مناسب از ظرفیت‌ها کنیم و درآمدهای صادراتی افت کرد. فعالان بازار فولاد دچار سردرگمی شدند، زیرا نمی‌دانستند طبق کدام بخش‌نامه عمل کنند.

آمار صادرات فولاد در سال اخیر

بر اساس آمارهای جهانی در سال اخیر 8 میلیون تن صادرات آهن و فولاد داشته‌ایم. انتظار داریم که این عدد در سال به 12 میلیون تن برسد. تولید فولاد هم اکنون در کشورمان سالانه 25 میلیون تن می‌باشد. این در صورتی است که نیاز داخلی 12 میلیون تن می‌باشد. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که با مازاد 12 میلیون تنی صادرات مواجه هستیم. اگر این حجم محقق نشود، تولید فولاد کاهش خواهد یافت. همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد کاهش تولید و عرضه ورق سیاه و ورق گالوانیزه بودیم.