طبق گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، آمار و ارقام‌ها نشان می‌دهد که وضعیت حاکم بر بازار آهن در این روزها چندان مطلوب نیست. علاوه بر این، این شرایط نامطلوب در حوزه‌های مربوط به این صنف مانند ساخت و ساز و بخش عمرانی کشور نیز اثر خود را بر جای گذاشته‌است. به صورتی که اخبار رکودی صنایع مختلف وابسته به بازار آهن همواره نقل مجالس بوده‌است. مسائل متعددی باعث عدم رشد تقاضا و یا کاهش تقاضا در بازار آهن شده‌است. یکی از این عوامل را می‌توان هجوم نقدینگی و ایجاد هیجانات مقطعی در بازار دانست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها دلیل افزایش قیمت و روند صعودی ایجاد شده در بازار آهن، هجوم تقاضای هیجانی برخی از افراد به دلیل بعضی از ابهامات و نگرانی‌ها در مورد بازار می‌باشد. علاوه بر این مهندسی عرضه بالادستی‌ها از طریق بورس کالا و کنترل حجم خروجی عرضه در بازار نیز، عاملی دیگر برای رشد صعودی قیمت‌ها می‌باشد.

بر اساس نظر تحلیل‌گران گروه آهن ملل اصفهان، بازار آهن در داخل کشور ایران به دست ناظرین بازار و با استفاده از دستورالعمل‌های تنظیم بازار کنترل می‌شود. در صورتی که فولادسازان این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند و ناظرین بازار نیز برای اجرای این تصمیمات مصمم باشند، بازار قادر است روند مناسبی را طی کند. معمولا بسیاری از فولادسازان با نرخ‌های متفاوت از بازار جهانی موافق نیستند و انتظار سهم بیشتری از بازار داخلی دارند. این مسئله در حالی است که هزینه‌های تولید و عمده مواد اولیه آن‌ها با حمایت‌های دولتی و یارانه ریالی تامین می‌شود و همواره این موضوع مسئله‌ای مهم برای فولادسازان تلقی می‌شود.