قیمت توری حصاری , فنس
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2.26تهرانمتر مربع71000
2.46تهرانمتر مربع86000
2.55تهرانمتر مربع100000
2.85تهرانمتر مربع122000
35تهرانکیلوگرم73000
45تهرانکیلوگرم73000

قیمت توری گابیون
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت (mm)رنگمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.60سفیدتهرانمتر مربع62000
2سفیدتهرانمتر مربع68500
2.5سفیدتهرانکیلوگرم75500
3سفیدتهرانکیلوگرم71500

قیمت توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ابعاد (inch)حالت محل تحویلواحدقیمت (ریال)
120 * 1.5رولتهرانرول1300000
150 * 1.5رولتهرانرول1400000
180 * 1.5رولتهرانرول1600000

قیمت توری مرغی
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ابعاد (cm)وزن (kg)تولیدکنندهمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
90 * 3/44.8چینتهرانرول1200000
120 * 3/46.3چینتهرانرول1350000
120 * 3/46.5ایرانتهرانرول-
120 * 3/47.5ایرانتهرانرول1300000
120 * 3/49.5ایرانتهرانرول-

قیمت توری پرسی
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
3.52.2تهرانکیلوگرم59000
3.54.4تهرانکیلوگرم59000
44.4تهرانکیلوگرم59000