امروز : دوشنبه 13 مرداد 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت قوطی پروفیل : 400 تا 900 تومان کاهش

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سمنان : 450 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان : 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 250 تومان کاهش

شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار در استان خراسان رضوی سال ۱۳۹۴ تاسیس شد. این شرکت با ساخت واحدهای احیاء مستقیم و انباشت و برداشت ۸۰۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی و محصولات فولادی بلوم و بیلت در سال شروع به کار کرد. با طرح اشتغالی شرکت حدود ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم در خطوط تولید و بیش از ۲۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. هدف از ساخت این کارخانه، جذب اندکی از نقدینگی کشور به سمت تولید برای ایجاد توازن در زنجیره فولاد می‌‌باشد. هدف از این کار توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال پایدار می‎باشد. نزدیکی این کارخانه به منطقه سنگال که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی می‎باشد، همچنین نزدیکی به شبکه ریلی راه آهن سراسری، حمل و نقل محصولات فولادی را آسان کرده است.