امروز : چهارشنبه 30 مهر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تومان کاهش

قیمت انواع لوله : ثابت و برخی 50 تا 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : 800 تومان کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 500 تومان کاهش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 900 تومان کاهش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان : 1000 تومان کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 530 تومان کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر : 100 تا 900 تومان کاهش

قیمت میلگرد هشترود : 450 تا 900 تومان کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد شاهرود : 900 تا 950 تومان کاهش

قیمت میلگرد حسن رود : 400 تا 500 تومان کاهش

قیمت میلگرد اردبیل : 500 تومان کاهش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان : 530 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 500 تومان کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 720 تومان کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 400 تا 500 تومان کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار در استان خراسان رضوی سال ۱۳۹۴ تاسیس شد. این شرکت با ساخت واحدهای احیاء مستقیم و انباشت و برداشت ۸۰۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی و محصولات فولادی بلوم و بیلت در سال شروع به کار کرد. با طرح اشتغالی شرکت حدود ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم در خطوط تولید و بیش از ۲۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. هدف از ساخت این کارخانه، جذب اندکی از نقدینگی کشور به سمت تولید برای ایجاد توازن در زنجیره فولاد می‌‌باشد. هدف از این کار توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال پایدار می‎باشد. نزدیکی این کارخانه به منطقه سنگال که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی می‎باشد، همچنین نزدیکی به شبکه ریلی راه آهن سراسری، حمل و نقل محصولات فولادی را آسان کرده است.