امروز : دوشنبه 6 بهمن 1399

قیمت شمش فولادی:  

50 تا 100تومان

افزایش

قیمت انواع ورق آهن:  

50 تا 500 تومان کاهش و برخی

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

100 تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه:  

100 تومان

کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه:  

10 تا 10 تومان

کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100تا 300 تومان

کاهش

قیمت پروفیل زد:  

ثابت

قیمت قوطی آهن:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

50 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد حسن رود:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار

پارس فولاد سبزوار در استان خراسان رضوی سال ۱۳۹۴ تاسیس شد. این شرکت با ساخت واحدهای احیاء مستقیم و انباشت و برداشت ۸۰۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی و محصولات فولادی بلوم و بیلت در سال شروع به کار کرد. با طرح اشتغالی شرکت حدود ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم در خطوط تولید و بیش از ۲۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. هدف از ساخت این کارخانه، جذب اندکی از نقدینگی کشور به سمت تولید برای ایجاد توازن در زنجیره فولاد می‌‌باشد. هدف از این کار توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال پایدار می‎باشد. نزدیکی این کارخانه به منطقه سنگال که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی می‎باشد، همچنین نزدیکی به شبکه ریلی راه آهن سراسری، حمل و نقل محصولات فولادی را آسان کرده است.

 

شرکت آهن ملل نمایندگی فروش شرکت پارس فولاد سبزوار را دارا می باشد.