امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 20 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : اعلام شد

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 50 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

آهن و فولاد صنیع کاوه تهران آهن و فولاد صنیع کاوه تهران آهن و فولاد صنیع کاوه تهران

آهن و فولاد صنیع کاوه تهران

شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران سال ۱۳۷۷ در جاده تهران ساوه و در شهرک صنعتی چهاردانگه تاسیس شد. این کارخانه در سال ۱۳۹۰ بعد از چندین سال تجربه در زمینه محصولات فولادی، یکی از شرکت‌های وابسته به فولاد مبارکه شد. اکنون به عنوان نماینده فروش محصولات فولاد مبارکه به فعالیت خود ادامه می دهد. ظرفیت تولید این کارخانه ۱۶۸ هزار تن محصولات فولادی به صورت سالیانه می‌باشد.

سبد محصولات تولیدی این شرکت در انواع متنوعی بوده و در کل به سه دسته محصولات گرم و اسیدشویی، محصولات سرد و محصولات پوشش دار دسته بندی می شوند.

محصولات این کارخانه شامل انواع ورق گرم و کلاف های اسید شوی، کلاف و ورق سرد و انواع ورق و کلاف قلع اندود، کلاف گالوانیزه و رنگی و اسلب است. در ادامه به بیان خصوصیات هر کدام از این محصولات خواهیم پرداخت.

  • ورق و کلاف گرم

در این واحد تولیدی انواع ورق و کلاف گرم که به عنوان ماده اولیه برای محصولات نهایی زنجیره فولادی هستند، تولید می شود. کلاف گرم این شرکت دارای ضخامت ۱۶-۵/۱ میلی متر است و عرض آن ۱۸۵۰-۶۰۰ میلیمتر بوده و وزن هر کلاف گرم به میزان ۲۹/۵-۵/۳ تن می باشد؛ و هر ورق گرم با ضخامت ۱۶-۵/۱ میلی متر و عرض ۱۸۵۰-۶۰۰ میلیمتر و طول ۱۲۰۰۰-۱۰۰۰ میلی متر است. وزن هر بسته وررق گرم تولیدی این کارخانه بین ۵/۷-۲ تن است.

  • کلاف اسید شویی

هر کلاف اسید شویی تولید این شرکت دارای ضخامت ۳/۵- ۸/۱ میلیمتر و عرض ۱۵۳۰-۶۰۰ میلیمتراست و وزن هر کلاف اسید شویی شده بین ۷/۲۵-۲/۲ تن است.

  • کلاف و ورق سرد

ضخامت کلاف سرد تولیدی این شرکت ۳-۳۵/۰ میلیمتر بوده و دارای عرض ۱۵۳۰-۶۰۰ است و وزن هر کلاف به میزان ۸/۲۲-۴/۵ تن است. هر ورق سرد نیز دارای ضخامت ۳-۳۵/۰ میلیمتر و عرض ۱۵۱۰-۶۰۰ میلیمتر و طول ۴۰۰۰ – ۷۵۰ میلیمتر است و وزن هر بسته ورق سرد تولیدی این کارخانه بین ۵-۱ تن است.

  • ورق و کلاف قلع اندود

هر ورق قلع اندود این شرکت دارای طول ۱۲۰۶-۴۵۷ میلیمتر و عرض ۱۰۰-۶۰۰ میلیمتر و ضخامت ۴/۰-۱۸/۰ است. کلاف قلع اندود نیز دارای عرض ۱۰۳۰-۶۰۰ میلیمتر و ضخامت ۴/۰ – ۱۸/۰ میلیمتر است. محدوده وزنی هر ورق قلع اندود بین ۲-۱ تن و هر کلاف قلع اندود شامل ۵/۱۶-۸/۱ است.

  • کلاف گالوانیزه و رنگی

کلاف گالوانیزه تولیدی این شرکت دارای ضخامت ۲-۲۵/۰ میلیمتر و عرض ۱۵۱۰-۷۵۰ میلیمتر و محدوده وزنی ۸/۲۳-۷/۲ تن میباشد. هر کلاف رنگی نیز ضخامت ۵/۱-۲۵/۰ میلیمترو عرض ۱۵۰۰-۷۵۰ و وزن ۹/۱۱-۲/۲ تن دارد.

  • اسلب

اسلب تولیدی این کارخانه دارای ضخامت ۷۰-۵۰ میلیمتر بوده و عرض ۱۰۰۰ میلیمتر دارد و وزن هر کلاف اسلب در محدوده ی ۱۳-۶ تن میباشد.

  • میلگرد
  • تیرآهن