طبق بررسی‌های واحد خبر آهن ملل اصفهان، اگر کمبودی به دلیل صادرات در واحدهای صنعتی مواد معدنی بوجود آید، بازار داخلی وارد مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. با توجه به این مسئله مدیر عامل فولاد هرمزگان اذعان کرد که صادرات تنها باید وقتی انجام شود که بازار داخلی مواد معدنی از نظر تهیه مواد اولیه دچار مشکل نباشد. وی در ادامه عنوان کرد که صادرات بیش از حد باعث وارد شدن ضربه جدی به بازار فولاد داخلی خواهد شد.

صادرات بیش از حد علاوه بر لطمه به بازار داخلی فولاد کشور، باعث اختلال روند فعالیت  نیروی انسانی شرکت‌های فعال در زمینه سنگ آهن خواهد شد.

با توجه به اینکه صادرات فولاد هم اکنون برای رونق اقتصاد کشور امری مهم تلقی می‌شود، اما باید قبل از آن، نیاز بازار داخلی را نیز در نظر گرفت.

مدیر عامل فولاد هرمزگان افزود: برنامه ما صادرات 960 هزار تن محصول می‌باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد که امسال مجوز 3 میلیون تن صادرات محصول را در نظر داشتیم، اما به دلیل وجود تحریم‌های ایجاد شده، نتواستیم این حجم از صادرات محصول را به انجام برسانیم.

صادرات سنگ آهن همواره موضوع مهمی برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود، بنابراین ما قصد داریم در آینده حجم آن را افزایش دهیم و به این ترتیب در رونق اقتصاد بازار داخلی ایران و صنعت فولاد و آهن تحولی شگرف ایجاد کنیم.