امروز : شنبه 21 تیر 1399

حاشیه داغ نرخ حق توقف رانندگان

1398/07/10 0
حاشیه داغ نرخ حق توقف رانندگان

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، ذهن بسیاری از رانندگان به دلیل حاشیه داغ نرخ حق توقف راننده حمل بار در بازار آهن مشغول شده‌است. در اصطلاح به این موضوع "حق خواب راننده" گفته می‌شود. اعلان بار و توقف در مبدا بارگیری شرایطی دارد که در این‌جا به آن می‌پردازیم. با توجه به ارسال درخواست اعلام بار شرکت…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، ذهن بسیاری از رانندگان به دلیل حاشیه داغ نرخ حق توقف راننده حمل بار در بازار آهن مشغول شده‌است. در اصطلاح به این موضوع “حق خواب راننده” گفته می‌شود.

اعلان بار و توقف در مبدا بارگیری شرایطی دارد که در این‌جا به آن می‌پردازیم. با توجه به ارسال درخواست اعلام بار شرکت حمل و نقل به واحد بار مستقر در پایانه بار که طبق درخواست صاحب کالا می‌باشد، راننده در زمان مشخصی جهت بارگیری باید در اختیار شرکت حمل و نقل باشد. بعد از آن، حق خواب شامل حال راننده خواهد شد.

زمان بار صبح در ساعت 8 بامداد می‌باشد. راننده از این زمان به مدت 12 ساعت از زمان باسکول در اختیار می‌باشد. زمان بار ظهر در ساعت 14 است. از این زمان تا ساعت 10 روز بعد که راننده بارنامه بگیرد، در اختیار می‌باشد. در ساعت 20، بار شب معمولی اعلام می‌شود. شروع بارگیری در ساعت 8 روز بعد است که تا ساعت 20 در اختیار می‌باشد. اعلام بار شب پس از صدور در ساعت 20 می‌باشد که از این زمان تا ساعت 10 روز بعد راننده در اختیار می‌باشد.

اعلام بار شب معمولی با اعلام بار شب پس از صدور از نظر زمان بارگیری متفاوت است. به صورتی که در اعلام بار شب معمولی، راننده صبح روز بعد بارگیری را انجام می‌دهد، ولی در اعلام بار شب پس از صدور، راننده در همان شب اقدام به بارگیری می‌کند.

بار شب پس از صدور معمولا برای محموله‌هایی است که در اعلام بار ظهر همان روز به هر دلیلی انجام نشده‌اند. در واقع صاحب کالا یا نماینده قانونی ریسک عدم بارگیری به موقع در شب و خسارات احتمالی را می‌پذیرد.

از زمان رسیدن راننده به انبار مقصد یا محل تخلیه، در صورتی که خارج از ساعات اداری نباشد، راننده باید به مدت 7 ساعت در اختیار صاحب کالا جهت تخلیه باشد. بعد از آن “حق خواب” به او تعلق خواهد گرفت. در صورتی که راننده خارج از ساعات اداری به مقصد برسد، صاحب کالا می‌تواند بار را تخلیه نکند و آن را به روز بعد بدون پرداخت حق خواب به راننده، موکول کند. البته به اندازه حق توقف، بعد از 48 ساعت اول، 20 درصد به هزینه برآورد شده، افزوده خواهد شد.


برچسب‌ها: