امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت نبشی منظومه

قیمت نبشی منظومه

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 4*50*50 منظومه50*50*4منظومه46کیلوگرمکارخانه اصفهان167500
نبشی 3*40*40 منظومه40*40*3منظومه36کیلوگرمکارخانه اصفهاناستعلام تلفنی
نبشی 5*50*50 منظومه50*50*5منظومه56کیلوگرمکارخانه اصفهان167500
نبشی 6*60*60 منظومه60*60*6منظومه66کیلوگرمکارخانه اصفهان167500
نبشی 8*80*80 منظومه80*80*8منظومه86کیلوگرمکارخانه اصفهان167500