امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی : 16 اردیبهشت 1400

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 ظهوریان100*100*10ظهوریان106کیلوگرمکارخانه129360
نبشی 2.5*30*30 ظهوریان30*30*2.5ظهوریان2.56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریان30*30*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه129360
نبشی 4*40*40 ظهوریان40*40*4ظهوریان36کیلوگرمکارخانه129360
نبشی 3*50*50 ظهوریان50*50*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 4*50*50 ظهوریان50*50*4ظهوریان46کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 5*50* 50ظهوریان50*50*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه129360
نبشی 5*60*60 ظهوریان60*60*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه129360
نبشی 8*80*80 ظهوریان80*80*8ظهوریان76کیلوگرمکارخانه129360