قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن مللکیلوگرم52500
1.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم55500
1.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم56500
2.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن مللکیلوگرم52500
2.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم52500
2.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم56500