امروز : شنبه 28 فروردین 1400

بهترین حسن زوال زغال سنگ

بهناز میرلوحی
آهن ملل 1398/08/20 1

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، اگر روند بازار زغال سنگ رو به افول برود، انتشار گازهای گلخانه‎ای کاهش می‌یابد. علاوه بر این، میلیاردها گالن در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ در سال‌های اخیر نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که صرفه‌‌جویی سالانه آب در نتیجه استفاده نیروگاه‌های زغال‌سوز از گاز طبیعی باعث 12 هزار و…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، اگر روند بازار زغال سنگ رو به افول برود، انتشار گازهای گلخانه‎ای کاهش می‌یابد. علاوه بر این، میلیاردها گالن در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ در سال‌های اخیر نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که صرفه‌‌جویی سالانه آب در نتیجه استفاده نیروگاه‌های زغال‌سوز از گاز طبیعی باعث 12 هزار و 250 میلیارد تن گالن مصرف آب سالانه شده‌است. اگر زغال سنگ کنار گذاشته‌شود، مصرف آب در حفاری نفت شیل جبران می‌شود. علاوه بر این، از فشار بر روی این شیوه از استخراج نفت کاسته خواهد شد.

حفاری به روش شکاف هیدرولیکی می‌تواند به فراوانی عرضه گاز منجر شود. به این ترتیب، زمینه برای نابودی زغال سنگ فراهم می‌شود.

در سال 2015 بزرگترین منبع تولید نیرو، زغال سنگ معرفی شد. علاوه بر این، در سال 2018 زغال سنگ منبع اصلی برای تولید گاز در کشور آمریکا محسوب شد. امروزه تولید برق از نیروهای تجدیدپذیر مثل نیروی خورشیدی محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. به طوری که اکنون منبع‌های طبیعی برای تولید برق سهم بیشتری نسبت به زغال سنگ در آمریکا دارند. اگر این کشور به همین شکل ادامه دهد، قادر است که تا سال 2030 به میزان 483 میلیارد متر معکب در مصرف آب صرفه‌جویی کند.

طبق تحقیقاتی از دانشگاه دوک، میزان مصرف آب به ازای هر چاه در تمامی مناطق آمریکا 770 درصد افزایش یافته‌است.

شواهد حاکی از آن است که میزان مصرف آب در دو روش معدن‌کاری زغال سنگ و شکاف هیدرولیکی یکسان است. با این وجود، نیروگاه‌های زغال‌سوز آب بیشتری نسبت به نیروگاه‌های گازسوز جهت خنک شدن استفاده می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهند که میزان مصرف آب آمریکا توسط نیروگاه‌ها کاهش یافته‌است. علت این مسئله استفاده بیشتر آمریکا از نیروهای طبیعی نسبت به زغال سنگ برای تولید نیروی برق می‌باشد.

یکی از علل استفاده بیشتر از نیروهای طبیعی و تجدیدپذیر به جای زغال سنگ، عوامل فصلی و کاهش این ماده می‌باشد.


نظرات

  • زهرا احمدی

    سلام. با این روندی که برای برداشت از منابع قدم برداشته ایم به نظرم برای کودکان آینده کشورمان چیزی به عنوان نفت و گاز وجود ندارد.