امروز : شنبه 28 فروردین 1400

بررسی وضعیت بازار ورق

بهناز میرلوحی
الهام موسوی 1399/05/05 0
بررسی وضعیت بازار ورق آهن

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در روز شنبه قیمت ورق گرم با ضخامت 2 میلی متر در اصفهان  ۱۸۱۰۰۰ ریال بود و در اهواز  ۱۶۵۰۰۰   ریال بود که این قیمت تا روز چهارشنبه به  ۱۵۵۰۰۰ ریال در اصفهان رسید. در روز شنبه ورق های گرم با ضخامت ۳ تا ۱۵ میلی متر محصول مبارکه ۱۵۲۰۶۳ ریال قیمت…

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، در روز شنبه قیمت ورق گرم با ضخامت 2 میلی متر در اصفهان  ۱۸۱۰۰۰ ریال بود و در اهواز  ۱۶۵۰۰۰   ریال بود که این قیمت تا روز چهارشنبه به  ۱۵۵۰۰۰ ریال در اصفهان رسید.

در روز شنبه ورق های گرم با ضخامت ۳ تا ۱۵ میلی متر محصول مبارکه ۱۵۲۰۶۳ ریال قیمت داشت که در روز چهارشنبه به ۱۳۳۶۲۵ ریال کاهش یافت. افت قیمت در مورد  محصولات اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر هم دیده شد و میانگین قیمت از ۱۶۶۵۰۰ ریال به ۱۵۳۰۰۰ ریال رسید، ضمن آنکه محدودیت عرضه اکسین نسبت کاهش قیمت اکسین را در مقایسه با فولاد مبارکه حفظ کرد فولاد کاویان تنها برای سه سایز ۱۵ تا ۲۵ میلیمتر عرضه داشت که روز شنبه میانگین آنها ۱۳۷۶۶۷ ریال بود اما تا چهارشنبه به ۱۳۵۰۰۰ ریال پایین آمد.

ورق سرد ضخامت ۰.۴ تا ۲.۵ روز شنبه ۲۲۸۵۴۵ ریال بود ولی تا چهارشنبه به ۲۱۶۰۰۰ ریال افت کرد. این روند در مورد ورق گالوانیزه هم دیده شد و از ۲۳۷۳۲۵ ریال روز شنبه به ۲۲۶۳۲۵ ریال کاهش یافت. روند نزولی قیمت تنها به علت جو روانی حاکم شده بر بازار می باشد و هیچ دلیل دیگری برای آن نیست.

روز چهارشنبه بعدازظهر عرضه ورق در بورس هم رونمایی شد. بر این اساس کارخانجاتی که اسلب دریافت می کنند موظف هستند ورق خود را در بورس عرضه کنند از آنجا که این واحدها از نظر ساختاری با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند و از طرف دیگر از نظر صورت های مالی مشکل دارند و همین امر به آنها اجازه نمی دهد مستقیما در بورس کالا محصول خود را عرضه کنند باید به دنبال راهکاری باشند تا از طریق تامین کننده اسلب ورق خود را به فروش برسانند. 

تفاهم این دو کارخانه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا بسیاری از کارخانه های نورد ورق به سرمایه های بخش خصوصی متکی هستند. وابستگی آنها به شرکت هایی مثل فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، دخالت بیشتر دولت در بازار فولاد را در پی خواهد داشت.